Emerytalny pat. Czy kobiety mają szansę na godną emeryturę?

Panel organizowany podczas Kongresu Kobiet

18 września 2011, godz. 12.30-14.00
PKiN, Warszawa

Zapewnienie stabilnych i adekwatnych świadczeń emerytalnych jest jednym z najpilniejszych wyzwań, z jakimi zmaga się większość państw europejskich. Zmiany demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństw, niskimi wskaźnikami urodzeń i wydłużeniem długości życia już skłoniły w ostatnich latach wiele krajów do zreformowania systemów emerytalnych. Jasne stało się, że jeżeli obecne tendencje się utrzymają, to zaprojektowane wiele lat temu systemy emerytalne, oparte na modelu repartycyjnym i solidarności pokoleniowej, tj. wypłacaniu świadczeń emerytalnych ze składek osób obecnie pracujących, nie będą w stanie podołać tym ciężarom. Będzie to skutkowało niższymi świadczeniami emerytalnymi albo – jeżeli wydatki zostaną utrzymane na tym samym poziomie – zagrożeniem dla finansów publicznych.
Okazuje się jednak, że w systemach emerytalnych, do których wprowadzono elementy rynkowe, najtrudniej mają kobiety. Ze względu na to, że wysokość świadczeń emerytalnych zależy od uzbieranego kapitału i liczby przepracowanych lat, kobiety mają niższe emerytury z powodu wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, dłuższych przerw w pracy spowodowanych urodzeniem dziecka oraz niższych zarobków. Powszechnie uważa się, że zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, a docelowo w ogóle wydłużenie wieku emerytalnego, na co się wiele państw UE już zdecydowało, będzie skutecznym antidotum.
Tezy do dyskusji:
Jakie działania należy podjąć, aby system emerytalny w mniejszym stopniu dyskryminował kobiety?
Jakie są szanse na zorganizowanie systemu emerytalnego w taki sposób, aby opierał się na zasadzie solidarności między płciami?
W jaki sposób polityka społeczna państwa może zapewnić większą stabilność i adekwatność świadczeń emerytalnych?
Do panelu zaproszone zostały:
 Irena Wóycicka – minister ds. polityki społecznej w Kancelarii Prezydenta RP;
 Prof. Irena Kotowska – Szkoła Główna Handlowa
 Prof. Leokadia Oręziak – Szkoła Główna Handlowa
 Ewa Miszczuk – przewodnicząca Komisji Kobiet OPZZ
 Małgorzata Rusewicz – Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN
Prowadzenie: Agnieszka Grzybek - Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie