Knowledge Networking and Capacity Building Program on Engendering Macroeconomics and International Economics 2011

Knowledge Networking and Capacity Building Program on Engendering Macroeconomics and International Economics 2011

Szkoła letnia

Knowledge Networking and Capacity Building Program on Engendering Macroeconomics and International Economics 2011

9-17 października 2011
Women’s Studies Center in Science, Engineering and Technology, Uniwersytet Techniczny w Stambule

Gender, Macroeconomics and International Working Group (GEM-IWG), GEM-Europe i GEM-Turkey zapraszają serdecznie do udziału w regionalnej szkole letniej organizowanej w partnerstwie z Fundacją im. Heinricha Bölla i UNDP, przy wsparciu IDRC.

 

Zapraszamy ekonomistki i ekonomistów do udziału w regionalnej szkole letniej, której celem jest poszerzanie wiedzy i budowanie współpracy regionalnej w zakresie makroekonomii z zagadnień związanych z równością płci. Program szkoły składa się z dwóch modułów: warsztatów (9-15 października) oraz jednodniowej konferencji Engendering Macroeconomic Policy in Periphery of Europe, która odbędzie się 17 października 2011 roku. Szkoła adresowana jest do ekonomistek i ekonomistów z uniwersytetów, instytutów badawczych, administracji rządowej, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i międzynarodowych instytucji rozwojowych z następujących krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Gruzja, Kazahstan, Kirgistan, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Montenegro, Polska,  Republika Czeska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tadżykistan, Turcja, Turkmenistan, Ukrainia, Uzbekistan i Węgry.

 

Więcej informacji i kryteria aplikowania w formacie pdf.

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz