Knowledge Networking and Capacity Building Program on Engendering Macroeconomics and International Economics 2011

Usunięto obraz.

9-17 października 2011
Women’s Studies Center in Science, Engineering and Technology, Uniwersytet Techniczny w Stambule

Gender, Macroeconomics and International Working Group (GEM-IWG), GEM-Europe i GEM-Turkey zapraszają serdecznie do udziału w regionalnej szkole letniej organizowanej w partnerstwie z Fundacją im. Heinricha Bölla i UNDP, przy wsparciu IDRC.

 

Zapraszamy ekonomistki i ekonomistów do udziału w regionalnej szkole letniej, której celem jest poszerzanie wiedzy i budowanie współpracy regionalnej w zakresie makroekonomii z zagadnień związanych z równością płci. Program szkoły składa się z dwóch modułów: warsztatów (9-15 października) oraz jednodniowej konferencji Engendering Macroeconomic Policy in Periphery of Europe, która odbędzie się 17 października 2011 roku. Szkoła adresowana jest do ekonomistek i ekonomistów z uniwersytetów, instytutów badawczych, administracji rządowej, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i międzynarodowych instytucji rozwojowych z następujących krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Gruzja, Kazahstan, Kirgistan, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Montenegro, Polska,  Republika Czeska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tadżykistan, Turcja, Turkmenistan, Ukrainia, Uzbekistan i Węgry.

 

Więcej informacji i kryteria aplikowania w formacie pdf.