Kobiety przeciwko atomowi

Usunięto obraz.

18 czerwca 2011, w godz. 10.00–15.15
Sala Kolumnowa Sejmu RP w Warszawie

Celem debaty z udziałem działaczek społecznych i związków zawodowych, radnych, polityczek, naukowczyń, dziennikarek i przedsiębiorczyń była wymiana wiedzy, informacji, argumentów i dobrych praktyk dotyczących polityki energetycznej. Chciano także przyjrzeć się wpływowi danego modelu energetyki na jakość życia, spójność społeczną, zdrowie przyszłych pokoleń oraz szanse kobiet na udział w realizacji wybranego modelu.

W debacie udział wzięły m.in.
- Rebecca Harms, współprzewodnicząca Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim
- prof. Ewa Graczyk, dyrektorka Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Gdańskiego, opiekunka koła naukowego "Gender Studies" na UG, antropolożka kultury, badaczka literatury, eseistka
- Mira Stanisławska–Meysztowicz, działaczka ekologiczna, założycielka i prezeska Fundacji Nasza Ziemia

Program debaty i materiały pokonferencyjne do pobrania w formacie PDF.

Dalszych informacji o debacie udziela Beata Maciejewska:
beata.maciejewska@zielonyinstytut.pl, tel. 609 770 793