„Polityka rodzinna w Europie. Skuteczne narzędzie równouprawnienia czy ratunek w obliczu kryzysu demograficznego?”

Jak pokazuje praktyka wielu państw Unii Europejskiej, polityka rodzinna może być nie tylko instrumentem wspierania osób wychowujących dzieci, radzenia sobie z konsekwencjami kryzysu demograficznego, ale także skutecznym narzędziem wprowadzania równości płci w praktyce, odpowiedzią na ekonomiczne wyzwania współczesnego świata i systemowym działaniem, któremu przyświeca cel inwestowania w rozwój całego społeczeństwa. Polityka rodzinna powinna być także przedmiotem umowy społecznej, uwzględniać przemiany, jakim ulega współcześnie model rodziny, przybierając najróżniejsze formy związków partnerskich.

Celem konferencji, zorganizowanej 20 września 2007 roku przez Fundację im. Heinricha Boella – Przedstawicielstwo w Polsce oraz Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska, była dyskusja o różnych modelach współczesnej polityki rodzinnej w państwach Unii Europejskiej ukazanych na tle procesów przemian, jakie dokonują się w modelu rodziny w związku ze zmianą modelu społecznego i aktywnością ruchów emancypacyjnych.

Czy polityka rodzinna może być skutecznym narzędziem równouprawnienia? Jakie są dobre praktyki krajów europejskich w tym zakresie? Czy mimo „miękkiego” podejścia UE do spraw społecznych, Europę stać na wspólna politykę rodzinną, która będzie oparta na jednolitych standardach? Na te i na wiele innych pytań odpowiedzi szukali goście zaproszeni do udziału w dyskusjach panelowych Różne państwa, różne modele? oraz Inna rodzina?: Joanna Kluzik-Rostkowska (ówczesna wiceminister polityki społecznej i szefowa Departamentu Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji), Michaela Marksova-Tominova (prezeska czeskiego Stowarzyszenia na rzecz Równych Szans), prof. Irena Wóycicka z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Eberhard Schäfer z berlińskiego Papa Institute oraz publicyści: Kinga Dunin, Edwin Bendyk i Adam Leszczyński.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Gotowi na Gender Mainstreaming – Przekraczanie granic między Wschodem a Zachodem w sposób wrażliwy na kulturową tożsamość płci”.

Więcej na ten temat w programie konferencji.