Ruchy społeczne i polityka

18 listopada 2010, Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat, ul. Nowy Świat 63, Warszawa, I piętro, wstęp wolny

Fundacja  im. Heinricha Boella w Warszawie oraz Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego / Krytyka Polityczna zapraszają do udzialu w debacie na temat współczesnych ruchów społecznych i kryzysu demokratycznej polityki.

Czy wielkie ruchy społeczne są szansą na przezwyciężenie globalnego kryzysu demokratycznej polityki? Czy przyniosą one światu nowe „wielkie opowieści” i nowe projekty polityczne, zastępując w tej roli państwa? A może ich utopijny horyzont to mrzonka – tyleż zawodna, co niebezpieczna? Gdzie jest dziś władza i czy polityka może jeszcze zmienić świat?

Na te i inne pytania odpowiadać będzie gość specjalny konferencji: prof. Zygmunt Bauman oraz znamienici panelici.

UCZESTNICY KONFERENCJI:

Zygmunt Bauman- socjolog, filozof, eseista, jeden z najważniejszych twórców koncepcji postmodernizmu (ponowoczesności, płynnej nowoczesności, późnej nowoczesności) i najbardziej znany na świecie polski myśliciel społeczny. Wielokrotnie nagradzany prestiżowymi nagrodami, w tym nagrodą im. Theodora W. Adorno oraz Nagrodą Księcia Asturii.

Edwin Bendyk- dziennikarz i eseista, publicysta działu naukowego „Polityki”, ekspert w dziedzinie nowych technologii i kultury sieciowej. Autor książek Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności, Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, a także Miłość, wojna, rewolucja. Wykłada w Collegium Civitas (kierownik Ośrodka Badań nad Przyszłością) oraz Centrum Nauk Społecznych PAN. Prowadzi bloga „Antymatrix” (http://bendyk.blog.polityka.pl/).

Rafał Chwedoruk- politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w historii ruchu socjalistycznego, autor książki Socjaliści z Solidarności w latach 1989-1993 (Warszawa 2004).

Małgorzata Kowalska- kierowniczka katedry filozofii na Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, autorka rozpraw i esejów poświęconych francuskiej humanistyce w XX wieku. Zajmuje się przede wszystkim filozofią społeczną i polityczną, niegdyś też angażowała się bezpośrednio w politykę - była jednym z członków-założycieli Unii Pracy. Członkini zespołu „Krytyki Politycznej”.

Robert Krasowski- dziennikarz i publicysta. Był redaktorem naczelnym „Dziennika”, wraz z m. in. Markiem Cichockim, Dariuszem Gawinem i Tomaszem Mertą współtworzył Warszawski Klub Krytyki Politycznej. Założyciel i współwłaściciel wydawnictwa Czerwone i Czarne. Prezes Fundacji im. Immanuela Kanta.

Cezary Michalski- polski eseista, prozaik i publicysta. Wraz z Kingą Dunin i Sławomirem Sierakowskim prowadził program Lepsze książki w TVP Kultura. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 20062008 był zastępcą redaktora naczelnego gazety Dziennik Polska-Europa-Świat, a do połowy 2009 roku publicystą tego pisma. Aktualnie jest komentatorem Krytyki Politycznej.

Lothar Probstpolitolog i profesor Instytutu Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Bremie. Zajmuje się badaniami nad wyborami, partiami politycznymi i partycypacją obywatelską,  komunikacją i kulturą polityczną oraz teorią demokracji. Wśród jego licznych publikacji warto wymienić After the GDR: Ostdeutsche Bürgerbewegungen und Perspektiven der Demokratie (1993), New Perspectives on the Old GDR and Young Länder (współautor Laurence McFalls, 2001), German Studies – zwischen Kultur- und Sozialwissenschaften (współautor Walter Schmitz, 2002) oraz Die Entdeckung der Freiheit. Amerika im Denken Hannah Arendts (współautor Winfried Thaa, 2003)

Jacek Raciborski- polski socjolog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. W 1979 roku ukończył studia socjologiczne w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku kierownika Zakładu Socjologii Polityki. Do jego zainteresowań naukowych zaliczają się zagadnienia socjologii polityki, instytucjonalne podstawy ładu politycznego oraz teoria demokracji.

Agnieszka Rothert- Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW (1992). Doktor nauk humanistycznych (1996). Pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1992 roku, obecnie na stanowisku adiunkta. Autorka publikacji poświęconych ruchom społecznym m.in. Technopolis: wirtualne sieci polityczne, Dom Wydawniczy Elipsa, 2003, Cybernetyczny porządek polityczny,  Oficyna Wydawnicza "ASPRA-JR", 2005, Między chaosem a porządkiem, Dom Wydawniczy Elipsa, 2006.

Wolfgang Templin- należy do najbardziej niekonwencjonalnych postaci enerdowskiej opozycji. Początkowo marksista i członek partii w ciągu kilku lat zrewidował swój stosunek do komunizmu. Na krótko przed zakończeniem studiów sprowokował w gronie znajomych swoją dekonspirację jako TW (od 1973-75). W połowie lat 70-tych udało mu się wyjechać na roczne studia doktoranckie do Polski, gdzie po raz pierwszy zetknął się m.in. z Komitetem Obrony Robotników, KOR. Ze względu na działalność polityczną nie mógł kontynuować pracy naukowej. Wielokrotnie był aresztowany ze względów politycznych, a w końcu zmuszony do opuszczenia NRD. W 1989 roku wrócił do NRD i brał udział w "Okrągłym Stole". Obecnie jest dyrektorem polskiej placówki Fundacji im. Heinricha Bölla.

Program konferencji do pobrania w pliku pdf.