Skutki wydobycia gazu z łupków

mapa złóż gazu łupkowego

Konferencja obywatelska

Dobrodziejstwo czy przekleństwo? Ryzyka i skutki wydobycia gazu z łupków w Polsce

Konferencja warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Boella oraz Food & Water Europe zainicjowała forum debaty dla obywateli, których kwestie inwestycji dotyczą bezpośrednio. Wydarzeniało umożliwiło im wyrażenie opinii i uzasadnionych obaw odnośnie do technologii pozyskiwania gazu z łupków, w tym konsekwencji dla lokalnej społeczności, przedsiębiorczości, a także środowiska.

Prezentowane przez polski rząd, przemysł energetyczny i media branżowe informacje na temat możliwości, jakie daje Polsce gaz łupkowy są niezwykle optymistyczne. Ten optymizm nie ogranicza się tylko do potencjału gazu łupkowego w Polsce, ale obejmuje również negatywny wpływ rozwoju wielkoskalowego przemysłu gazu łupkowego na środowisko i zdrowie, szczególnie w gęsto zaludnionych obszarach Polski, wrażliwych siedliskach przyrodniczych, itp. W mediach i w polityce głosy sprzeciwu oraz postulaty lokalnych społeczności wciąż są marginalizowane. Obawy mieszkańców regionów, w których dokonuje się poszukiwań gazu, dotyczące metody szczelinowania, są uważane za niedojrzałe, powodowane lękiem i strachem, brakiem wiedzy eksperckiej.

Fundacja im. Heinricha Bölla zorganizował wspólnie z Food & Water Europe konferencję nt. wpływu wydobycia gazu z łupków na środowisko i zdrowie w celu uwrażliwienie polskiej opinii publicznej oraz mediów na istniejące negatywne skutki wydobywania gazu z łupków na dużą skalę i ryzyka z tym związane. Jakie były negatywne skutki dla środowiska i zdrowia eksploatacji gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych? Jaki będzie wpływ wydobycia „łupków” na polską i europejską politykę dotyczącą wdrożenia energetyki niskowęglowej do roku 2050.

“Food & Water Europe jest głęboko przekonane, że obywatele powinni mieć możliwość wypowiedzenia się podczas otwartej debaty na temat wszystkich aspektów inwestycji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej” powiedział Geert de Cock, Policy officer Food & Water Europe. "Decyzje dotyczące wybranego przez dany kraj miksu energetycznego zbyt często podejmowane są za zamkniętymi drzwiami i po skonsultowaniu jedynie bardzo ograniczonej liczby podmiotów – zazwyczaj branżowych. Decyzje dotyczące polityki energetycznej oraz gazu łupkowego w szczególności będą mieć długofalowe i wymierne konsekwencje dla Polski. Potrzebujemy dogłębnej debaty na temat skutków tych inwestycji w Polsce, a takowa jest jedynie możliwa, gdy oferujemy forum do wypowiedzi wszystkim.”

“Gaz łupkowy jest przedstawiany jako jedyne możliwe rozwiązanie dla Polski, aby powiodła się transformacja energetyczna ku gospodarce niskowęglowej i energooszczędnej", dodała Monika Walencka, koordynatorka programu Energia i Klimat warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla. „Przedstawicielstwo Fundacji w Polsce chce umożliwić otwartą debatę na temat tej inwestycji w Polsce, jednak ma to być przejrzysta debata, wsparta o opinie ekspertów z zakresu wpływu na klimat polityki energetycznej i poszczególnych źródeł energii. Chcemy poznać alternatywne scenariusze rozwoju Polski, z wyłączeniem rozwoju wielkoskalowych elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi jednocześnie troszcząc się o polskie bezpieczeństwo energetyczne.”

Food & Water Europe dokłada w swojej pracy wszelkich starań, aby żywność, woda a także ryby, które konsumujemy były żywnością bezpieczną, dostępną a także produkowaną w sposób zrównoważony. Tak abyśmy mogli się nimi cieszyć tym co jemy i pijemy, oraz ufać, że jest bezpieczne.

Kontakt: Geert De Cock tel. +32 (0)2 893 10 45, mobile +32 (0)484 629.491, gdecock(at)fweurope.org

Fundacja im. Heinricha Boella w Polsce: prezentujemy zrównoważone, a więc długofalowe, scenariusze rozwoju sektora energetycznego w Europie i Polsce. Promujemy energie odnawialne jako najmniej szkodliwy dla człowieka i środowiska model pozyskiwania potrzebnej energii. Dostarczamy wiedzy w formie publikacji poradników oraz analiz. Wskazujemy na zagrożenia płynące z inwestycji w kosztowne i ryzykowne rozwiązania energetyki atomowej. Inicjujemy debaty na temat pozyskiwania gazu z łupków - nasze debaty toczą się wokół, jak na razie jedynej dostępnej, technologii pozyskiwania gazu z tego źródła - szczelinowania hydraulicznego.