Zmiany klimatu vs. miasto

logo Zielonego Jazdowa

Globalne problemy – lokalne rozwiązania:

Zmiany klimatu vs. miasto
6.09.2013, 19.30 – 21.00

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa

Zmiany klimatu zachodzą nie tylko na krańcach naszego świata – w krainach „wiecznego” lodu - ale i bliżej nas. Coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe wpływają bezpośrednio na codzienne życie. Równocześnie działania, które przeciwdziałać mogą tym procesom bądź ograniczać ich skutki, mogą i wręcz muszą być podejmowane na wszystkich poziomach: konieczne są konkretne ustalenia międzynarodowe, skłaniające państwa do ambitnych działań, które przekładają się na szereg aktywności podejmowanych regionalnie, lokalnie i jednostkowo. Często to właśnie oddolne inicjatywy są dużo skuteczniejsze niż polityka na wysokim szczeblu.

Miasta świadome współodpowiedzialności za globalne zmiany klimatu starają się redukować emisje gazów cieplarnianych. Rozwijają transport publiczny, budownictwo energooszczędne, dbają o tereny zielone. Ograniczają ślad klimatyczny, przygotowują do nadchodzących zmian, jednocześnie wspierając konkurencyjność gospodarki i jakość życia mieszkańców i mieszkanek.

W jaki sposób zmiany klimatu wpływają na naszą codzienność w mieście? Jakie rozwiązania proponuje Warszawa? Jak my możemy zaangażować się w politykę Warszawy w obszarze ochrony klimatu, a jak miasto włącza mieszkańców i mieszkanki w swoje działania? Debatę otworzy Leszek Drogosz omawiając lokalny aspekt wyzwań oraz ekologiczne inicjatywy i działania stolicy, która jest jednym z liderów polityk klimatycznych w naszym kraju, a także ma bogate doświadczenia we włączaniu mieszkańców w tę tematykę. Dariusz Szwed przedstawi koncepcję Zielonego Miasta - zaangażowanego w kompleksową realizację ambitnych celów na rzecz poprawy stanu środowiska i zrównoważonego rozwoju - oraz perspektywę genderową na problematykę klimatyczną w szczególności na poziomie lokalnym. Kuba Gogolewski opowie o pomysłach i inicjatywach młodych w Warszawie na rzecz wspierania zrównoważonej polityki klimatycznej.

Leszek Drogosz - Dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, Przewodniczący Zespołu ds. wdrażania „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku”.
Dariusz Szwed – działacz społeczny, ekonomista, promotor koncepcji „demokracji energetycznej”, fundator i przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. Współautor publikacji m.in.: „Zielone Miasto Nowej Generacji", „Zrównoważony rozwój metropolii Silesia", „Zielony Nowy Ład w Polsce”, „Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju”.
Kuba Gogolewski - koordynator ds. energii CEE Bankwatch Network/ Polska Zielona Sieć, z wykształcenia ekonomista, zaangażowany w działania Polskiej Młodzieżowej Sieci Klimatycznej. Zajmuje się energetyką, szczególnie węglem i innymi paliwami kopalnymi.
Moderacja: Katarzyna Ugryn, koordynatorka programu „Energia i klimat” w Fundacji im. Heinricha Bölla