Krajowy plan mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku

Bezpłatnie

Mapa drogowa „Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do roku 2020”, opracowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej analizuje rynek mikroinstalacji OZE do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz informuje o korzyściach wynikających z upowszechnienia energetyki prosumenckiej. Zgodnie ze scenariuszem rządowym, liczba prosumentów do 2020 roku wzrośnie ponad 10 razy - do 2,5 mln. Towarzyszyć jej będzie powstanie 54 tys. zielonych miejsc pracy, w tym 15 tys. w sektorze produkcji urządzeń. Według autorów raportu rynek mikroinstalacji już dzisiaj jest warty 4,5 mld zł, a w 2020 r. - przy odpowiedniej polityce - jego wartość może wzrosnąć sześciokrotnie, do 26,5 mld zł. Do tej pory już 223 tysiące Polek i Polaków zainwestowało w mikroinstalacje OZE.

Wkrótce wszyscy nabędą prawo do produkcji energii na własne potrzeby i sprzedaży nadwyżek do sieci. Dwunastego lipca 2013 roku Senat przyjął poprawkę do nowelizacji Prawa energetycznego (tzw. małego trójpaku), która zwalnia prosumentów z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej w celu sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej do sieci oraz obowiązku posiadania koncesji URE.

- Ułatwienia administracyjne to wprawdzie mały, ale konieczny krok w kierunku rozwoju rynku mikroinstalacji w Polsce. Żeby jednak nastąpiła rewolucja na miarę Niemiec czy Wielkiej Brytanii potrzeba pilnego uchwalenia obiecanej przez rząd ustawy o OZE z faktycznym systemem wsparcia dla prosumentów – mówi Ilona Jędrasik, rzeczniczka ds. politycznych Koalicji Klimatycznej.

Rozwojowi rynku prosumenckiego w Polsce sprzyjać będzie stworzenie odpowiedniego systemu wsparcia finansowego. Publikacja raportu zbiega się z pracami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nad programem „Prosument”, którego budżet wyniesie prawdopodobnie 600 mln złotych. Na odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną ma zostać przeznaczone aż co najmniej 15% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

- W Polsce muszą spaść koszty mikroinstalacji odnawialnych źródeł. Nie stanie się to bez konkretnych działań. W początkowym okresie potrzebna jest nie tylko ustawa o OZE, ale także programy dotacji z funduszy unijnych i krajowych. Przy ich tworzeniu warto skorzystać choćby z dobrych doświadczeń programu dopłat NFOŚ do kolektorów słonecznych, który jest filarem wzrostu rynku tych instalacji w ostatnich latach – mówi Anna Drążkiewicz z Polskiej Zielonej Sieci, organizacji członkowskiej Koalicji Klimatycznej.

Z danych IEO wynika, że Polska była w 2012 roku drugim po Niemczech rynkiem kolektorów słonecznych w Unii Europejskiej. W Europie Zachodniej polityka wsparcia mikroinstalacji OZE przynosi wymierne efekty. W Wielkiej Brytanii po wprowadzeniu programu stałych taryf dla prosumentów w 2009 r., liczba mikroinstalacji wzrosła z 98 tys. w 2008 r. do 358,3 tys. w 2012 r. Łączna moc brytyjskich mikroinstalacji to 1,66 GW. W Niemczech ponad połowa zainstalowanych mocy odnawialnych znajduje się w rękach gospodarstw domowych (40%) i rolników (11%), a wg badań 75% społeczeństwa chce współtworzyć Energiewende.

Product details
Date of Publication
2013
Publisher
Instytut Energetyki Odnawialnej
Number of Pages
53
Licence
All rights reserved
Language of publication
40
Tags