Krajowy plan mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku

Bezpłatnie
Pobierz

Please select a file format.

pdf epub mobi

Mapa drogowa „Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do roku 2020”, opracowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej analizuje rynek mikroinstalacji OZE do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz informuje o korzyściach wynikających z upowszechnienia energetyki prosumenckiej. Zgodnie ze scenariuszem rządowym, liczba prosumentów do 2020 roku wzrośnie ponad 10 razy - do 2,5 mln. Towarzyszyć jej będzie powstanie 54 tys. zielonych miejsc pracy, w tym 15 tys. w sektorze produkcji urządzeń. Według autorów raportu rynek mikroinstalacji już dzisiaj jest warty 4,5 mld zł, a w 2020 r. - przy odpowiedniej polityce - jego wartość może wzrosnąć sześciokrotnie, do 26,5 mld zł. Do tej pory już 223 tysiące Polek i Polaków zainwestowało w mikroinstalacje OZE.

Wkrótce wszyscy nabędą prawo do produkcji energii na własne potrzeby i sprzedaży nadwyżek do sieci. Dwunastego lipca 2013 roku Senat przyjął poprawkę do nowelizacji Prawa energetycznego (tzw. małego trójpaku), która zwalnia prosumentów z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej w celu sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej do sieci oraz obowiązku posiadania koncesji URE.

- Ułatwienia administracyjne to wprawdzie mały, ale konieczny krok w kierunku rozwoju rynku mikroinstalacji w Polsce. Żeby jednak nastąpiła rewolucja na miarę Niemiec czy Wielkiej Brytanii potrzeba pilnego uchwalenia obiecanej przez rząd ustawy o OZE z faktycznym systemem wsparcia dla prosumentów – mówi Ilona Jędrasik, rzeczniczka ds. politycznych Koalicji Klimatycznej.

Rozwojowi rynku prosumenckiego w Polsce sprzyjać będzie stworzenie odpowiedniego systemu wsparcia finansowego. Publikacja raportu zbiega się z pracami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nad programem „Prosument”, którego budżet wyniesie prawdopodobnie 600 mln złotych. Na odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną ma zostać przeznaczone aż co najmniej 15% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

- W Polsce muszą spaść koszty mikroinstalacji odnawialnych źródeł. Nie stanie się to bez konkretnych działań. W początkowym okresie potrzebna jest nie tylko ustawa o OZE, ale także programy dotacji z funduszy unijnych i krajowych. Przy ich tworzeniu warto skorzystać choćby z dobrych doświadczeń programu dopłat NFOŚ do kolektorów słonecznych, który jest filarem wzrostu rynku tych instalacji w ostatnich latach – mówi Anna Drążkiewicz z Polskiej Zielonej Sieci, organizacji członkowskiej Koalicji Klimatycznej.

Z danych IEO wynika, że Polska była w 2012 roku drugim po Niemczech rynkiem kolektorów słonecznych w Unii Europejskiej. W Europie Zachodniej polityka wsparcia mikroinstalacji OZE przynosi wymierne efekty. W Wielkiej Brytanii po wprowadzeniu programu stałych taryf dla prosumentów w 2009 r., liczba mikroinstalacji wzrosła z 98 tys. w 2008 r. do 358,3 tys. w 2012 r. Łączna moc brytyjskich mikroinstalacji to 1,66 GW. W Niemczech ponad połowa zainstalowanych mocy odnawialnych znajduje się w rękach gospodarstw domowych (40%) i rolników (11%), a wg badań 75% społeczeństwa chce współtworzyć Energiewende.

Product details
Date of Publication
2013
Publisher
Instytut Energetyki Odnawialnej
Number of Pages
53
Licence
All rights reserved
Language of publication
40
Tags