Europejski Fundusz na rzecz Demokracji - opinie i analizy

Bezpłatnie

Projekt rozpoczął się od przeprowadzenia wywiadów z przedstawicielami z przedstawicielami organizacji pozarządowych z krajów Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) oraz organizacji wspierających demokratyzację w tych państwach. Wnioski z wywiadów zostały opisane w raporcie wydanym po angielsku i opublikowanym w formie elektronicznej na stronie ISP.

Raport został ponadto zaprezentowany przez autora na seminarium zorganizowanym 18 grudnia 2013 r.Jako referenci w spotkaniu wzięli udział: Alanstair Rabagliati, dyrektor operacyjny EED, Inna Pidluska z Renessaince Foundation, Ukraina, Patrycja Sasnal z Polskiego instytutu Spraw Międzynarodowych., Spotkanie moderował Jacek Kucharczyk z ISP.

W spotkaniu uczestniczyli dyplomaci, urzędnicy i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Najwięcej pytań i komentarzy skierowano do przedstawiciel EED, którego obecność w Warszawie była znakomitą okazją do zapoznania się z postępem prac organizacyjnych i pierwszych doświadczeń grantodawczych.

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Product details
Date of Publication
2013
Publisher
Instytut Spraw Publicznych
Number of Pages
20
Licence
All rights reserved
Language of publication
Angielski