Zielony Nowy Ład w Polsce

Mamy przyjemność przedstawić publikację, która jest kolejnym etapem działań na rzecz wdrażania i rozpowszechniania idei Zielonego Nowego Ładu – jednego z czołowych projektów zielonej europejskiej rodziny politycznej. Ta strategia nie jest kolejną polityką przyjazną środowisku – jest dążeniem do gruntownego przejścia ku bardziej zrównoważonym i sprawiedliwym modelom produkcji i konsumpcji. Nawołuje do przeformułowania priorytetów – począwszy od stylu życia, a skończywszy na najważniejszych wartościach, którymi się kierujemy.

Zielony Nowy Ład proponuje transformację kompleksową: gospodarczą, społeczną i ekologiczną, od infrastruktury i zrównoważonej polityki przemysłowej poczynając, na inwestycjach w dobrobyt i redystrybucję zasobów kończąc.

Publikacja Zielony Nowy Ład w Polsce koncentruje się na analizie priorytetów i działań polskiego rządu pod kątem Zielonego Nowego Ładu. Gdybyśmy mogli go wdrożyć, jakie sektory napędzałyby transformację, a jakie najpilniej wymagałyby reformy? Którymi z polityk horyzontalnych, kwestiami genderowymi czy edukacją, należałoby się zająć przede wszystkim?

Transformacja społeczeństwa oznacza koszty dla jednych sektorów, a bogactwo i aktywność – dla innych. Zważywszy na to, że współczesna polityka realizowana w Unii Europejskiej, zarówno na poziomie krajowym, jak i kontynentalnym, nie jest pod tym względem dostatecznie ambitna, istnieje ogromny ukryty potencjał budowania lepszej przyszłości. Transformacja taka jest technicznie i finansowo wykonalna zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej jako całości.

Product details
Date of Publication
2011
Publisher
Green European Foundation
Number of Pages
86
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
Spis treści

Wstęp s. 5

1. Dariusz Szwed:
Zielony Nowy Ład na świecie w Europie, w Polsce? s. 7
2. Przemysław Sadura:
Edukacja w Zielonym Nowym Ładzie s.13
3. Bartłomiej Kozek:
Zielony Ład Społeczny i zielone miejsca pracy s. 21
4. Beata Maciejewska :
Perspektywa równości płci w koncepcji Zielonego Nowego Ładu s. 33
5. Grzegorz Wiśniewski:
Demokracja klimatyczna i energetyczna s.39
6. Dariusz Szwed:
Zrównoważona polityka transportowa w Zielonym Nowym Ładzie s. 49
7. Dorota Metera:
Rolnictwo zrównoważone, bezpieczeństwo i jakość żywności w Zielonym Nowym Ładzie s. 55
8. Ludomir Duda:
Autonomiczne budownictwo dostępne s. 61
9. Edwin Bendyk:
Zielony Nowy Ład – w stronę realistycznej utopii s. 69

Zielony Nowy Ład dla Europy s. 77
Autorki i autorzy s. 86
Noty o wydawcy s. 88