Poradnik „Małoskalowe odnawialne źródła energii i mikroinstalacje”

Bezpłatnie

Głównym tematem publikacji jest opis możliwości wykorzystania w budynkach mieszkalnych, obiektach turystycznych, gospodarstwach rolnych oraz małych przedsiębiorstwach mikroinstalacji z odnawialnymi źródłami energii (OZE), w szczególności systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz małych elektrowni wiatrowych. Spośród małoskalowych technologii odnawialnych źródeł energii są to technologie o największym potencjale wzrostu w najbliższych latach. Są to już sprawdzone, ale ciągle nowe, innowacyjne technologie i potrzebna jest odpowiednia wiedza na ich temat, zarówno po stronie inwestorów i użytkowników jak i instalatorów oraz architektów.

Omówione w publikacji technologie wpisują się w nowe trendy w zakresie budowy energooszczędnych, a nawet pasywnych budynków, jak również w nowe trendy związane z urzeczywistnieniem koncepcji „prosumenta” (obywatela lub przedsiębiorcy będącego konsumentem energii i jej producentem), rozwojem mikrosieci i inteligentnych sieci energetycznych oraz generacji rozproszonej, w tym mikrogeneracji, jako alternatywy dla obecnego scentralizowanego systemu zapotrzebowania na energię.

Publikacja ma charakter praktyczny, wskazując uwarunkowania ekonomiczne i możliwości techniczne rozwoju energetyki rozproszonej w obecnych oraz planowanych do wprowadzenia uregulowaniach prawnych.

Product details
Date of Publication
2012
Publisher
Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla
Number of Pages
44
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
Spis treści

Wprowadzenie: mikrogeneracja, mikroinstalacje i małoskalowe odnawialne źródła energii s. 5 1. Kolektory słoneczne s. 9 1.1 Zastosowanie kolektorów słonecznych s. 9 1.2 Rynek kolektorów słonecznych w Polsce s. 9 1.3 Ogólna zasada działania kolektorów słonecznych s. 11 1.4 Budowa instalacji grzewczych wyposażonych w kolektory słoneczne s. 15 1.5 Zakup instalacji słonecznej s. 18 2 Małe instalacje fotowoltaiczne s. 21 2.1 Budowa i zasada działania ogniw i modułów fotowoltaicznych s. 21 2.2 Rodzaje instalacji (systemów) fotowoltaicznych s. 22 2.3 Rynek instalacji fotowoltaicznych w Polsce s. 25 2.4 Zakup instalacji fotowoltaicznej s. 26 3 Małe elektrownie wiatrowe s. 28 3.1 Zasada działania s. 28 3.2 Rodzaje instalacji małych elektrowni wiatrowych s. 31 3.3 Rynek małych turbin wiatrowych s. 32 3.4 Zakup małej instalacji wiatrowej s. 33