Demokracja energetyczna a odpowiedzialność za klimat -

VI Kongres Kobiet
9.05.2014, godz. 15.30-17:00
Zielone Centrum,
Sala Puszkina, 3 piętro
Sala Kongresowa, Warszawa

Serdecznie zapraszamy na debaty kongresowego Zielonego Centrum, które poświęcone będzie tematyce praw zwierząt, demokracji energetycznej i aktywizmu kobiet na rzecz klimatu oraz żywności ekologicznej. Przygotowałyśmy plany lobbingowe oraz specjalną broszurkę, a na samym kongresie - wystawę Leny Szwed Strużyńskiej, stoisko z książkami i poczęstunek produktów ekologicznych.

Rosnąca liczba ludności na świecie w zestawieniu z ograniczonością zasobów naturalnych i zmianami klimatu skłania do zastanowienia się nad wizją przyszłego rozwoju gospodarczego. W tym kontekście, kwestia polityki klimatyczno-energetycznej zrównoważonej pod względem społecznym, ekologicznym i ekonomicznym stanowi fundamentalne wyzwanie, szczególnie dla kraju, którego system energetyczny w ogromnym stopniu opiera się na węglu. Alternatywą do scentralizowanego systemu bazującego na kurczących się zasobach gazu, węgla i ropy może stać się rozproszona energetyka obywatelska wykorzystująca źródła odnawialne. Podczas panelu pragniemy przedstawić rolę kobiet w upowszechnianiu demokracji energetycznej – zaangażowania społeczeństwa na rzecz zrównoważonej energetyki, sposób jej realizowania w miastach i wsiach oraz korzyści wynikające z popularyzacji tej wizji: ochronę klimatu, czystsze środowisko, zielone miejsca pracy, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, integrację społeczności lokalnych i stworzenie możliwości rozwoju dla kobiet. Hasło towarzyszące temu procesowi: „Power to the People” oznacza zarówno energię, jak i władzę oraz moc ludzi wieku tworzących nową przyszłościową wizję energetyki. Warto pamiętać, że to kobiety i dzieci w ogromnym stopniu odczuwają/odczują skutki problemów związanych z krótkowzroczną i niezważającą na problem zmian klimatu polityką energetyczną. I to kobiety są często motorem działań nastawionych na powstrzymanie zmian klimatycznych i ochronę bezpieczeństwa oraz bytu obecnych i przyszłych pokoleń. Włączają się one w działania lokalne na rzecz tworzenia przyszłościowej i zrównoważonej polityki energetycznej. Podczas debaty chcemy pokazać aktywność kobiet w różnym wieku i w różnych obszarach – np. poprzez uczestnictwo w kooperatywach energetycznych, prosumpcję, ale także działając w ruchach anty-atomowych czy łupkowych kobiety wpływają na tworzenie ekologicznego i demokratycznego systemu energetycznego. Jako dobry przykład konsultacji społecznych wokół przyszłości energetyki omówimy Narodową Debatę nad Transformacją Energetyczną we Francji.

Debata "Demokracja energetyczna a odpowiedzialność za klimat", 15:30-17:00

Globalne wyzwania polityki klimatyczno-energetycznej - Janet Dalziell – Greenpeace International (tłumaczenie konsekutywne)

Panel:
Beata Maciejewska – prezeska Zielonego Instytutu i Fundacji Przestrzenie Dialogu
Barbara Siegieńczuk – aktywistka z Żurawlowa, wioski zamojskiej protestującej od czerwca 2013 przeciwko wierceniom w poszukiwaniu gazu łupkowego
Ewa Sufin-Jacquemart - Prezeska Fundacji Strefa Zieleni, socjolożka, konsultantka ds. CSR i zrównoważonego rozwoju;
Marta Sykut - Młodzieżowa Sieć Energetyczna

Moderacja: Małgorzata Pietkiewicz

Program w PDF

Plan lobbingowy: Zmiana ustawy OZE, wspólnotowe lokalne instalacje energetyczne, partycypacja kobiet w decyzjach dotyczących energii i klimatu

Zielone Centrum rozpocznie o 14:00 panel "Kastrujmy bezdomność zwierząt!" z udziałem Justyny Włodarczyk, Doroty Sumińskiej, Marty Lichnerowicz, Magdaleny Popławskiej i Beaty Krupianik.

Plan lobbingowy: likwidacja profesji hycla, w zamian międzygminne ośrodki socjalizacji i adopcji oraz bezpłatnej kastracji domowych zwierząt

Po debacie energetycznej o 17:00 odbędzie się dyskusja "Żywność ekologiczna dla wszystkich!", w której głos zabiorą Ewa Sufin-Jacquemart, Katarzyna Jagiełło, Ewa Smuk-Stratenwerth, dr Sylwia Michalska, Agnieszka Kręglicka i Julia Olszewska.

Plan lobbingowy: przetwórstwo własnych produktów rolnych na sprzedaż , nauczanie rolnictwa ekologicznego, dotacje bezpośrednie dla rolników ekologicznych

18.30-19.00 podsumowanie wszystkich paneli: myśl globalnie działaj lokalnie, konieczność rozwoju wiedzy i świadomości ekologicznej

Hasła:

Władza i energia w ręce kobiet
Tak dla zielonych miejsc pracy dla kobiet
Uwolnijmy energię Polek i Polaków
Energia kobiet rozwija lokalne społeczności
Klimat to nasza wspólna sprawa

 

Postulaty panelu:
– Rozwijanie przemysłów przyjaznych klimatowi: energooszczędnego budownictwa, produkcji energooszczędnych urządzeń, ekologicznego transportu, rozproszonej energetyki prosumenckiej opartej o OZE.
– Rozwój demokracji energetycznej poprzez zapewnienie kobietom udziału w decyzjach dotyczących kształtowania polityki energetycznej - na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.
– Dostęp dla kobiet do zielonych miejsc pracy i współtworzenia przez nie zielonej gospodarki.

Pytania dla kandydatek/ów w wyborach europejskich /samorządowych:
– Co Pan/i sądzi o prawie obywatelek i obywateli do współdecydowania, jakiej energii chcieliby używać w przyszłości?
– Czy zielona gospodarka i zielone miejsca pracy coś Panu/i mówią?
– Co Pan/i chciałaby zrobić w PE/ w swojej gminie/mieście dla klimatu?