Folder - 10 lat hbs w Polsce

Bezpłatnie

„Proces transformacji trwał w naszym regionie około 20 lat. Był to czas wielkich zmian – od ekonomicznych aż po mentalne, dla wielu ludzi stojący pod znakiem olbrzymich trudności. (…) Dopiero w drugiej dekadzie tego procesu powstawać i pogłębiać zaczęły się postawy postmaterialne. Wcześniejsze inicjatywy ekologiczne czy feministyczne były marginalizowane. Warszawskie biuro Fundacji im. Heinricha Bölla od początku powstało po to, by tej marginalizacji zapobiegać i by wzmacniać je, chociażby wspierając ich łączenie z szerszymi, globalnymi ruchami.”
Wolfgang Templin

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie jest jednym z jej 30 biur na świecie. Rozpoczęło swoją działalność w marcu 2002 roku. Od samego początku jednym z głównych priorytetów było wspieranie projektów na rzecz poprawy sytuacji kobiet i zapewnienia im równych szans we wszystkich sferach życia. Od 2003 roku warszawskie biuro zaczęło podejmować nowe tematy, takie jak integracja europejska, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, polityka energetyczna i ochrona klimatu.
W ramach dwuletniego programu „Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich” przyznawaliśmy stypendia dla studentek i studentów różnych kierunków piszących prace magisterskie na temat obszarów wiejskich. Przez kilka lat, do momentu otwarcia biura Fundacji im. Heinricha Bölla w Kijowie w 2008 roku, warszawskie biuro aktywnie wspierało rozwój demokracji i organizacje pozarządowe na Ukrainie.

Folder podsumowuje działalność warszawskiego biura od 2002 roku w zakresie komonentów "Demokracja", "Energia i klimat", "Polityka międzynarodowa" i "Demokracja płci" oraz zakończonych programów takich jak „Nasza nowa Europa”, „Heinrich Böll: Życie i twórczość”, „Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich”.

Przedstawicielstwo nawiązało współpracę z ponad 50 organizacjami pozarządowymi i instytutami badawczymi, m.in. Instytutem Spraw Publicznych, Fundacją Feminoteka, Fundacją Trans-fuzja, Koalicją KARAT, Fundacją Gender Center, Instytutem na rzecz Ekorozwoju, Stowarzyszeniem Ekologicznym Eko-Unia, Zielonym Instytutem, Instytutem Energetyki Odnawialnej, Greenpeace Polska oraz Koalicją Klimatyczną. Fundacja aktywnie wspiera także organizacje spoza Polski, m.in. Aspekt ze Słowacji, Gender Studies z Republiki Czeskiej.

Product details
Date of Publication
2012
Publisher
Fundacja im. Heinricha Bölla
Number of Pages
12
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski