City Ghettos of Today

City Ghettos of Today

W Warszawie rusza finał trwającego ponad rok międzynarodowego projektu "The City Ghettos of Today" fundacji Strefa WolnoSłowa. Od 16 do 24 stycznia artyści z Włoch, Finlandii, Francji i Polski poprowadzą wielokulturowe warsztaty twórcze z udziałem Polaków, migrantów, uchodźców mieszkających w Warszawie. Zakończeniem pracy warsztatowej będzie performance "Wyspa Europa" prezentowany 24 stycznia w Państwowym Muzeum Etnograficznym. W środę 21 stycznia o odbędzie się wernisaż multimedialnej instalacji składającej się z materiałów audio i wideo nagranych w Paryżu, Warszawie, Helsinkach, Mediolanie, Berlinie oraz w Bolonii.

Warszawska część projektu "The City Ghettos of Today" jest podsumowaniem ponad rocznych działań, które miały miejsce we Francji, w Polsce, we Włoszech i w Finlandii. W Państwowym Muzeum Etnograficznym odbędą się warsztaty teatralne, muzyczne, dźwiękowe i wideo przeznaczone dla migrantów, uchodźców zamieszkałych w stolicy, dla Polaków oraz dla gości zagranicznych - do Polski przyjadą artyści, badacze lokalni, koordynatorzy oraz uczestnicy ze wszystkich miast biorących udział w inicjatywie. Uczestnicy spotkań twórczych w Państwowym Muzeum Etnograficznym wezmą udział w artystycznym przetwarzaniu materiałów i wywiadów dotyczących migrantów i uchodźców w miastach Europy. Praca w grupach wielokulturowych stworzy przestrzeń do refleksji nad obecnością mniejszości migranckich na starym kontynencie oraz do zastanowienia się nad podejściem obywateli Unii Europejskiej do nowo przybyłych z Afryki, Azji, Bliskiego i Dalekiego Wschodu. "The City Ghettos of Today" poprzez użycie języka teatru i sztuki stara się pokazać rzeczywistość, z jaką konfrontują się przedstawiciele mniejszości narodowych, którzy z różnych przyczyn musieli opuścić ojczyznę oraz trudności prawno-administracyjne, które stanęły na ich drodze po przybyciu do „otwartych” państw i społeczeństw UE.

Zebrane w ciągu roku biografie i historie ludzi pochodzących z Konga, Erytrei, Sierra Leone, Somalii, Ukrainy, Wietnamu, Palestyny lub przemieszczających się z kraju do kraju, nagrane piosenki, wywiady i krótkie formy filmowe staną się inspiracją do pracy warsztatowej na performancem „Wyspa Europa” oraz zostaną włączone do interaktywnej instalacji, której wernisaż odbędzie się 21 stycznia o godz.20.00 w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Instalację można będzie oglądać od 22 do 23 stycznia w godzinach 11.00-.18.00. Performance "Wyspa Europa" odbędzie się 24 stycznia o godzinie 18.00 i 21.00 w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny, aby otrzymać bezpłatną wejściówkę należy napisać emaila na adres: w.chinowska@strefawolnoslowa.pl

Projekt "The City Ghettos of Today" rozpoczął się we wrześniu 2013 i jest inicjatywą organizacji artystycznych z Włoch, Polski, Francji i Finlandii. W projekcie biorą udział teatry, muzea, uniwersytety oraz stowarzyszenia i fundacje zajmujące się pracą z migrantami oraz uchodźcami.

Więcej o projekcie: www.cityghettos.com i www.strefawolnoslowa.pl

Kontakt z mediami:

Weronika Chinowska

607 943 147

w.chinowska@strefawolnoslowa.pl

Organizator: Strefa WolnoSłowa

Sponsorzy: Europe for Citizens Programme Evens Foundation

Partnerzy w Warszawie: The State Ethnographic Museum in Warsaw (Warsaw, Poland), Sociology Institute of the Warsaw University (Warsaw, Poland), Foundation “Ocalenie” (Warsaw, Poland), Beyond Borders Foundation (Warsaw, Poland)

Partnerzy Międzynarodowi: Cie Check Points, Paris’s Musée de l’histoire de l’immigration, Centquatre, Université Paris 8, Mairie du 18ème, Atouts Cours, Mairie de Nanterre, Centre social Nanterre, Cantieri Meticci (Bologna, Italy), Teatro dell’Argine Società Cooperativa Sociale (San Lazzaro di Savena, Bologna, Italy), European Alternatives Berlin (Berlin, Germany), Onelf OnElf Theater and Performance Collective (Berlin, Germany), Youth for the Development Alchemy YODA (Bologna, Italy), Helinä Rautavaara Ethnographic Museum (City of Espoo, Finland), Ptarmigan rekisteröity yhdistys (Helsinki, Finland), Sopra i Ponti Association (Bologna, Italy), Teatro degli Incontri (Milan, Italy), Scuola Superiore di Studi Umanistici, University of Bologna (Bologna, Italy), ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND – TAITEEN EDISTÄMISKESKUS (Helsinki, Finland), HUMAK University of Applied Sciences (Kauniainen, Finland), Olinda Association ONLUS (Milan, Italy) Centre Social et Culturel “La maison du bas Belleville”, La Veilleuse de Belleville, L’Accademia di Belle Arti di Bologna, National Theater (Helsinki), Department of Sociology and Business Law, University of Bologna (Bologna, Italy), Centro Interculturale Zonarelli (Bologna, Italy), Adam Mickiewicz Institute (Warsaw, Poland), Pacunet (Helsinki, Finland), TEAK (Helsinki, Finland), Cultural Centre Stoa (Helsinki, Finland), English Theatr | International Performing Arts Center (Berlin, Germany), Tanz der Kulturen e.V.(Berlin, Germany),

Patroni medialni: TVP Kultura, Radio Dla Ciebie, Culture.pl, Kulturalniewaw.pl

Projekt „The City Ghettos of Today” jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną

Informacje o projekcie i dotychczasowych aktywnościach:

Zainteresowanie projektu leży w redefinicji i przeanalizowaniu koncepcji getta w kontekście dzisiejszych dzielnic imigrantów w europejskich miastach. W projekcie biorą udział zarówno organizacje artystyczne, stowarzyszenia kulturalne, teatry, jak i uniwersytety, instytucje akademickie czy muzea. Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni do debaty na temat dzisiejszych miejskich gett w europejskich miastach zaangażowanych w projekt. "The City Ghettos of Today" łączy metodologię pracy badawczej oraz artystycznej mając na celu eksplorację dzielnic i społeczności cudzoziemskich (migrantów, uchodźców, migrantów drugiego pokolenia) w siedmiu miastach projektu. Czy możemy dziś mówić o gettach imigrantów? Czy istnieją one w europejskich miastach? Jeśli tak, to jaki jest ich charakter? Jak w poszczególnych miastach teraźniejszość migranckich gett wiąże się z historią pojęcia w danym kontekście społecznym i kulturowym? Kim są wykluczeni zamieszkujący dzisiejsze getta? Jak można zredefiniować pojęcie getta w świetle procesów migracyjnych dotykających poszczególne miasta projektu? Jaką rolę ma istnienie getta w budowaniu tożsamości europejskiej? Jakie są przyczyny tego zjawiska we współczesnej Europie? Jakie cechy definiują zamknięte dzielnice imigrantów w Europie dziś oraz czy i w jaki sposób łączą się one ze zbiorową pamięcią europejską?

Projekt łączy metody pracy badawczej, socjologicznej oraz antropologicznej z poszukiwaniami artystycznymi, które znajdą swój wyraz w realizacji warsztatów twórczych z grupami wielokulturowymi oraz interaktywnej instalacji artystycznej we wszystkich miastach projektu m.in. w Warszawie, Bolonii, Paryżu, Berlinie, Helsinkach, Antwerpii oraz Mediolanie.

Program wydarzeń w PDF

1. Wielokulturowe warsztaty twórcze – przygotowanie instalacji "Miranda patrzy na morze"

Kiedy: 9, 16, 23, 30 kwietnia 2014, godz. 19.00-21.00
7, 8, 9 maja 2014, godz. 19.00-21.00
10, 12, 13, 14, 16 maja 2014 – godz. 17.30 – 21.00

Gdzie: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1, Sala Kameralna i Sala Patio

Od 9 kwietnia zapraszamy Polaków i cudzoziemców do wzięcia udziału w warsztacie twórczym w ramach projektu The City Ghettos of Today. Warsztat łączy sztukę wywiadu oraz dyskusję nad obecnością migrantów w Warszawie z działaniami artystycznymi z pogranicza sztuk. W pierwszej części uczestnicy warsztatu, razem z kadrą Strefy WolnoSłowej, przeprowadzają wywiady z cudzoziemcami mieszkającymi w Warszawie oraz dyskutują o rozmowach z migrantami przeprowadzonych przez ostatnie miesiące w ramach warsztatu badawczego The City Ghettos of Today w Warszawie pod okiem Aleksandra Robotyckiego z Państwowego Muzeum Etnograficznego oraz Renaty Włoch z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zastanowiają się wspólnie nad tym, czy migranci w Warszawie żyją w odizolowaniu, jak układają się ich relacje z Polakami oraz jak sami Polacy reagują na obecność nowoprzybyłych bądź mniejszości narodowych i cudzoziemców mieszkających w Polsce od dawna. Literackim punktem wyjścia do pracy warsztatowej jest “Burza” Szekspira, uczestnicy warsztatu zaproszeni zostali do wspólnej dyskusji i refleksji nad postaciami dramatu przez pryzmat zebranych materiałów.

Druga część warsztatów, prowadzona przez zagranicznych artystów z Włoch, Francji, Finlandii, Kolumbii, Kamerunu, Autonomii Palestyńskiej oraz przez kadrę Strefy WolnoSłowej, skupiona będzie na artystycznym przetworzeniu zebranych materiałów, na działaniach teatralnych, wideo i dźwiękowych opartych na zebranych historiach i postaciach z „Burzy” Wiliama Szekspira. Artyści zaangażują uczestników w improwizacje, kreację dźwięków, twórczą zabawę kamerą i kreatywne pisanie.

Zwieńczeniem miesięcznej pracy warsztatowej będzie wspólnie stworzona interaktywna instalacja Miranda patrzy na morze (połączenie teatru, sztuk wizualnych oraz muzyki), która zostanie zaprezentowana 17 maja 2014 roku w Noc Muzeów w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Warsztat jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, zapisy: w.chinowska@strefawolnoslowa.pl

2. Debata “Chleb, mieszkanie, praca, czyli czy migrantom i uchodźcom potrzebna jest sztuka?“
Kiedy: 15 maja 2014, godz. 19.00
Gdzie: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Karowa 18

Debata z udziałem artystów, animatorów kultury i badaczy z Włoch, Polski, Niemiec, Francji, Finlandii, Kolumbii, Kamerunu i Autonomii Palestyńskiej. Międzynarodowi goście porozmawiają o skuteczności sztuki i działań twórczych w procesie integracji cudzoziemców w Europie. Opowiedzą, jak w ich krajach wygląda praca artystyczna z migrantami, uchodźcami i mniejszościami narodowymi. Badacze, socjologowie, etnografowie zostaną skonfrontowani podczas debaty z artystami i animatorami. Wypowiadać będą się także sami cudzoziemcy biorący udział w działaniach twórczych w ramach projektu The City Ghettos of Today.

Udział wezmą: Elena Basteri (Onelf Theater Company, Berlin), Alicja Borkowska (Strefa WolnoSłowa, Warszawa), Cecilia Deserti (Cantieri Metticci, Bolonia), Linda Fahssis (Cie Check Points, Paryż), Pietro Floridia (Cantieri Meticci, Bolonia), Walter Fondo (Pacunet, Helsinki), Louise Glassier (Mediolan), Tomasz Gromadka (Strefa WolnoSłowa, Warszawa), Eveliina Heinonen (Teatr Narodowy, Helsinki), Riham Isaac (Al-Harah Theatre, Autonomia Palestyńska), Joanna Krawczyk (Evens Foundation), Alejandro Olarte (University of Arts of Helsinki – Center for Music and Technology), Marek Pluciennik (Ptarmigan, Helsinki), Aleksander Robotycki (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie), Rachel Shapiro (Cie Check Points, Paryż), Renata Włoch (Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski).

3. Warsztaty dla publiczności
Kiedy: 17 maja o godz. 11.00
Gdzie: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1, Czytelnia

Na kilka godzin przed otwarciem instalacji zaprosimy publiczność zainteresowaną udziałem w performansach w Noc Muzeów na warsztaty przybliżające tematykę projektu, performansu i instalacji. Będzie to okazja do podejrzenia prób do performansu, dyskusji nad poszczególnymi elementami instalacji oraz spotkania z badaczami projektu The City Ghettos of Today, którzy objaśnią metody pracy nad instalacją oraz przybliżą historie zawarte w tym artystycznym wydarzeniu.

Warsztat jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, zapisy: w.chinowska@strefawolnoslowa.pl

4. Instalacja wieńcząca warsztaty twórcze "Miranda patrzy na morze"

Kiedy: 17 maja (sobota) od godz. 18.00 do 01.00 (Noc Muzeów 2014)
Gdzie: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1, sala Patio

Performans w przestrzeni instalacji wieńczącej projekt: godz. 19.00 i 22.00

instalacja stworzona przez uczestników warsztatów twórczych oraz przez grupę artystyczną projektu, w składzie: Alicja Borkowska (działania teatralne), Linda Fahssis (działania teatralne), Walter Fondo (działania teatralne), Tomasz Gromadka (tekst), Riham Isaac (działania teatralne), Sebastian Klim (światło), Piotr Mikuć (wideo), Ioanna Neofytou (scenografia), Alejandro Olarte (dźwięk i muzyka), Marek Płuciennik (wideo);

dyrekcja artystyczna: Pietro Floridia
współpraca scenograficzna: Natalia Bąkowska, Kinga Nowicka

Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Rezerwacja miejsc: w.chinowska@strefawolnoslowa.pl

WYDARZENIE DODATKOWE

5. Warsztat "Jakie jest Twoje ID?"
Kiedy: 11 maja, godz. 16:30
Gdzie: Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, ul. Mazowiecka 12/24

„Jakie jest Twoje ID?” to warsztat dla młodzieży i dorosłych skupiający się na wartościach europejskich zainspirowanych filmem “I am Europe” Jefa i Margot Vingerhoedt, wyprodukowany przez Fundację Evens. Film wprowadza nas do świata wartości uznawanych przez Europejczyków. Warsztat „Jakie jest Twoje ID?” wykorzystuje cytaty i przykłady z filmu jako punkt wyjścia do próby zgłębienia tematu wartości europejskich.

Więcej informacji: www.cityghettos.com, www.strefawolnoslowa.pl