Demokracja energetyczna

Bezpłatnie

„Uwolnijmy energię Polek i Polaków” – to hasło, które wspólnie promujemy, rozwijając demokrację energetyczną. Nasza publikacja,
którą w wersji zaktualizowanej oddajemy w Państwa ręce, jest przystęnym przewodnikiem po najważniejszych zjawiskach, terminach i procesach łączących się z uzyskaniem obywatelskiej kontroli nad źródłami energii.

Lektura poszczególnych rozdziałów może zachęcić Państwa do przejęcia inicjatywy i współodpowiedzialności:
zakładania mikrowiatraków czy kolektorów lub paneli słonecznych i rozpoczęcia produkcji własnej energii.

Władze samorządowe, związki zawodowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje społeczne moga skorzystać na włączeniu się przełomowej rewolucji społecznej, ekologicznej i gospodarczej, a tym samym zapewnić zrównoważony rozwój Polski zgodnie z art. 5 Konstytucji RP.

Product details
Date of Publication
2014
Publisher
Zielony Instytut
Number of Pages
40
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-933591-2-7
Spis treści

Wstęp ..................................................................................... 3
Pojęcie demokracji energetycznej .............................................. 4
Dlaczego demokracja energetyczna? .......................................... 5
Energetyka scentralizowana a energetyka rozproszona ................ 6
Wchodzimy w epokę wiatru i słońca ........................................... 8
Słońce i wiatr – współpraca i synchronizacja ............................... 9
Energia odnawialna bije rekordy .............................................. 10
Energia obywateli zamiast energetycznych monopoli ................. 12
Demokracja energetyczna w Europie ........................................ 14
Demokracja energetyczna w Polsce .......................................... 16
Demokracja energetyczna w mieście ........................................ 18
Demokracja energetyczna na wsi ............................................. 20
Rozwój zielonych miejsc pracy ................................................. 22
Znaczenie płci w demokracji energetycznej .............................. 24
Demokracja energetyczna rozwiązuje ważne kwestie społeczne ... 26
Jak finansować demokrację energetyczną? ................................ 27
Realna energia z wirtualnej elektrowni ..................................... 28
Smart grid – mądra sieć prosumentek i prosumentów OZE .......... 30
Domy energooszczędne .......................................................... 31
Pojazdy elektryczne ............................................................... 32
Demokracja energetyczna – to się opłaca! ................................ 33
Kalendarium demokracji energetycznej .................................... 34
Demokracja energetyczna w Internecie .................................... 35
Twórcy publikacji ................................................................... 36