Polityka globalnego protestu. Wykład Iwana Krastewa

Iwan Krastew na wykładzie TED

Czy ruchy oburzonych zmienią oblicze demokracji i uprawiania polityki? Co  wywołuje globalne rewolty - technologia, sytuacja ekonomiczna, zeitgeist? Wybitny politolog Iwan Krastew przedstawił 19. marca najnowsze tezy dot. związków między protestami a demokracją na warszawskim wykładzie inaugurującym projekt "Polityka protestu. Uwarunkowania protestu politycznego w Europie Środkowej" Fundacji im. Heinricha Bölla i Collegium Civitas.

W swojej najnowszej książce "Demokracja: przepraszamy za usterki" Iwan Krastew pogłębia badania nad związkami między protestami a demokracją. Analizuje źródła protestów organizowanych na całym świecie i zastanawia się nad tym, czy są lepszym narzędziem niż wybory, by pociągnąć władze do odpowiedzialności. Czy „oburzeni” wszystkich krajów połączą się i zmienią system? A może globalne protesty społeczne – od Bułgarii, przez Turcję i Rosję aż po Tajlandię – to symptom globalnej niemocy, a wiek XXI będzie wiekiem rewolucji, ale bez rewolucyjnych konsekwencji?

Iwan Krastew – politolog, szef Centrum Strategii Liberalnych w Sofii, współzałożyciel think-tanku European Council on Foreign Relations, związany z Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu; autor m.in. książki Shifting Obsessions: Three Essays on the Politics of Anticorruption (2004), Demokracja nieufnych. Eseje polityczne (2013, Wydawnictwo Krytyki Politycznej). Jest członkiem Rady Instytutu Studiów Zaawansowanych. Najnowsza książka Krastewa "Demokracja: przepraszamy za usterki" ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej. Szczegóły.

Polecamy artykuł o protestach w Europie na bazie debaty z Iwanem Krastewem na portalu Euractiv.

Ivan Krastev o polityce protestu - debata Collegium Civitas i Fundacji im. Heinricha Boella - Heinrich Boell Stiftung Warszawa

video-thumbnailWatch on YouTube

O projekcie "Polityka protestu. Uwarunkowania protestu politycznego w Europie Środkowej"

Dyskusja odbywa się w ramach projektu obejmującego sześć seminariów eksperckich poświęconych odpowiednio protestom w Bułgarii, Bośni, Niemczech, Rumunii, Polsce i na Węgrzech. Celem projektu pod kierownictwem naukowym dr. Mateusza Fałkowskiego z Collegium Civitas jest pobudzenie debaty i zwiększenie wśród polskich ekspertów i ekspertek wiedzy na temat protestów w różnych krajach regionu Europy Środkowej. Poprzez pokazanie uwarunkowań i form protestów staramy się również zrozumieć szersze problemy demokracji i systemów politycznych w naszych krajach pod kątem wszechobecnej dyskusji na temat wpływu populizmu na ich funkcjonowanie. Przywołanie i analiza nieznanych szerzej u nas protestów mających miejsce w innych częściach regionu ma pomóc w refleksji nad problemami i wyzwaniami stojącymi również przed Polską.

Efektem spotkań będą analizy poświęcone każdemu z tych krajów, na bazie których powstanie dłuższy tekst  próbujący zaproponować pewną całościową interpretację. Jesienią 2015 zorganizujemy debatę akademicką w Collegium Civitas, które to wydarzenie będzie również podsumowaniem serii wcześniejszych spotkań.