Protesty oddolne i nowe tożsamości zbiorowe w Bośni i Hercegowinie

Protesty w Bośni i Hercegowinie

W latach 2013-2014 Bośnia i Hercegowina doświadczyła pierwszych masowych protestów od czasów wojny 1992-1995. W czerwcu 2013 roku porażka parlamentu podczas próby uchwalenia ustawy regulującej uzyskiwanie osobistego numeru identyfikacyjnego dała początek trwającym ponad miesiąc protestom w centrach największych miast. W lutym 2014 pełna przemocy akcja policji podczas demonstracji zorganizowanej przez bezrobotnych, byłych pracowników sprywatyzowanych fabryk w niegdyś przemysłowym okręgu Tuzla, stała się przyczynkiem do organizowania wieców solidarności w całym kraju.

Seminarium  z udziałem Chiary Milan w dn. 29.04.2015 przedstawiło ogólny zarys niepokojów społecznych w Bośni w latach 2013-2014, analizując korzenie ich pojawienia się, strukturę społeczną i formy organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zorganizowanych przez samych obywateli platform artykulacji żądań zwanych „plenami”, jak również osiągnięć i braków tej formy oporu obywatelskiego.

Usunięto obraz.Analiza Chiary Milan "Protesty oddolne i nowe tożsamości zbiorowe w Bośni i Hercegowinie"

Chiara Milan jest doktorantką Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego oraz badaczką  w Centrum Studiów Zaawansowanych im. Roberta Schumanna. Prowadzi badania nad społeczną mobilizacją w Bośni i Hercegowinie w latach 2013-2014 w ramach projektu „Mobilizacja do demokracji” finansowanego przez Europejską Radę do Spraw Naukowych.

Informacje o projekcie: mateusz.falkowski@gmail.com

O projekcie "Polityka protestu. Uwarunkowania protestu politycznego w Europie Środkowej"

Dyskusja odbywa się w ramach projektu obejmującego sześć seminariów eksperckich poświęconych odpowiednio protestom w Bułgarii, Bośni, Niemczech, Rumunii, Polsce i na Węgrzech. Celem projektu pod kierownictwem naukowym dr. Mateusza Fałkowskiego z Collegium Civitas jest pobudzenie debaty i zwiększenie wśród polskich ekspertów i ekspertek wiedzy na temat protestów w różnych krajach regionu Europy Środkowej. Poprzez pokazanie uwarunkowań i form protestów staramy się również zrozumieć szersze problemy demokracji i systemów politycznych w naszych krajach pod kątem wszechobecnej dyskusji na temat wpływu populizmu na ich funkcjonowanie. Przywołanie i analiza nieznanych szerzej u nas protestów mających miejsce w innych częściach regionu ma pomóc w refleksji nad problemami i wyzwaniami stojącymi również przed Polską.

Efektem spotkań będą analizy poświęcone każdemu z tych krajów, na bazie których powstanie dłuższy tekst  próbujący zaproponować pewną całościową interpretację. Jesienią 2015 zorganizujemy debatę akademicką w Collegium Civitas, które to wydarzenie będzie również podsumowaniem serii wcześniejszych spotkań. 
Usunięto obraz.Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.  Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.