Polityka protestu w Rumunii: casus “Save Bucharest“

Pomnik Odrodzenia w Bukareszcie

24  września 2015, 11:00-13:00
Fundacja im. Heinricha Bölla
Żurawia 45, Warszawa

Wzmożony aktywizm miejski i ekologiczny w Europie Środkowej może świadczyć o wykształcaniu się nowej fali ruchów oddolnych. Akcje miejskie w Polsce, Węgrzech, Czechach, antykorpucyjne protesty w Bułgarii czy zielony ruch "Rosia Montana" w Rumunii sugerują, że nowe wzorce mobilizacji są bardziej lokalne i wspólnotowe. Jeśli to "Solidarność" uznać za ruch praw obywatelskich w Europie Wschodniej podczas transformacji do demokracji i integracji z Zachodem, to jakie formy kolektywnych działań przetrwają w najbliższej przyszłości? Dr Ionel Sava dowodzi, że współczesne kanony partycypacji społecznej są motywowane kulturą raczej niż "walką klas". Casus "Save Bucharest" będzie tematem seminarium z cyklu "Polityka protestu" w dn. 24.09. Zapraszamy do udziału w analizie tego przykładu jako  "laboratorium" nieformalnego wypracowywania i instytucjonalizacji nowych znaczeń społecznych.

Usunięto obraz.Seminarium 24.09 - zaproszenie

Prosimy o potwierdzenie obecności: pl-info@pl.boell.org

Dr Ionel N Sava jest starszym wykładowcą Uniwersytetu w Bukareszcie, gdzie wykłada socjologię i stosunki międzynarodowe. Stypendysta Fundacji Fulbrighta w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.

O projekcie "Polityka protestu. Uwarunkowania protestu politycznego w Europie Środkowej"

Dyskusja odbywa się w ramach projektu obejmującego sześć seminariów eksperckich poświęconych odpowiednio protestom w Bułgarii, Bośni, Niemczech, Rumunii, Polsce i na Węgrzech. Celem projektu pod kierownictwem naukowym dr. Mateusza Fałkowskiego z Collegium Civitas jest pobudzenie debaty i zwiększenie wśród polskich ekspertów i ekspertek wiedzy na temat protestów w różnych krajach regionu Europy Środkowej. Poprzez pokazanie uwarunkowań i form protestów staramy się również zrozumieć szersze problemy demokracji i systemów politycznych w naszych krajach pod kątem wszechobecnej dyskusji na temat wpływu populizmu na ich funkcjonowanie. Przywołanie i analiza nieznanych szerzej u nas protestów mających miejsce w innych częściach regionu ma pomóc w refleksji nad problemami i wyzwaniami stojącymi również przed Polską.

Efektem spotkań będą analizy poświęcone każdemu z tych krajów, na bazie których powstanie dłuższy tekst  próbujący zaproponować pewną całościową interpretację. Jesienią 2015 zorganizujemy debatę akademicką w Collegium Civitas, które to wydarzenie będzie również podsumowaniem serii wcześniejszych spotkań.  

Projekt odbywa się przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej.

Usunięto obraz.