Kwatrolog Polska, Ukraina, Rosja, Niemcy: Myśląc o wspólnej przyszłości Europy

Sculpture Mir (Peace), Dnipro Metro Station, Kiev
Informacja prasowa

Poczdam, 22 września 2015

W dn. 21-22.09.2015 przedstawiciele i przedstawicielki społeczeństwa obywatelskiego oraz eksperci i ekspertki think-tanków z Polski, Ukrainy, Rosji i Niemiec dyskutowali na temat kryzysu bezpieczeństwa w Europie i sposobów wyjścia z obecnego konfliktu polityczno-militarnego między Rosją a Ukrainą. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację im. Heinricha Bölla, Moskiewski Komitet Organizacyjny Rosyjskiego Forum Obywatelskiego, Instytut Spraw Publicznych z Warszawy i Międzynarodowe Centrum Badań Politycznych z Kijowa.

Uczestnicy i uczestniczki uzgodnili, że pokój w Europie musi być oparty na obowiązujących wartościach i prawie, w szczególności na suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich krajów członkowskich. Wyrazili przekonanie, że Akt Końcowy Konferencji Helsińskiej nadal służyć ma jako fundament bezpieczeństwa i współpracy w Europie.

Pogwałcenie wcześniej ustalonych norm doprowadziło do obecnego kryzysu. Uczestnicy zgodnie przyznali, że rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego powinno opierać się na tych właśnie zasadach.

Uczestnicy wyrazili gotowość do dalszego zaangażowania we wprowadzanie w życie zasad Aktu Końcowego Konferencji z Helsinek.