Cała prawda o Energiewende. Niemiecka transformacja energetyczna w faktach i liczbach

Bezpłatnie

Wiele osób w Polsce posługuje się przykładem niemieckiej transformacji energetycznej, tzw. Energiewende, jako argumentem za rozwojem odnawialnych źródeł energii w Polsce lub przeciw niemu. Często, celowo lub nie, prawda mieszana jest z mitem. Celem tej publikacji jest odsianie prawdy od mitów. Przedstawiając fakty i twarde dane pochodzące z oficjalnych ministerialnych publikacji i uznanych instytutów, np.: Agora Energiewende czy Agentur für Erneuerbare Energien, wyjaśniamy, na czym rzeczywiście polega Energiewende.

Niemiecka transformacja energetyczna to przyszłość oparta na odnawialnych źródłach energii. W wyniku konsensusu politycznego
zawartego przez wszystkie ugrupowania oraz przy szerokim poparciu społecznym podjęto strategiczną decyzję o transformacji w kierunku zrównoważonego dostarczania energii w perspektywie długoterminowej, w tym o całkowitym odejściu od energetyki jądrowej i znacznym ograniczeniu wykorzystania paliw kopalnych. Sam proces jest jednak bardziej złożony, niż tak sformułowane założenie.

Stworzenie gospodarki opartej na odnawialnych źródłach energii stanie się możliwe wyłącznie pod warunkiem istotnego zmniejszenia zużycia energii i tym samym podniesienia efektywności energetycznej. W Niemczech już od ponad 25 lat wdrażany jest system, który pozwala rozwijać i wykorzystywać technologie produkcji energii umożliwiające te założenia. Zmiany klimatu, szczyt wydobycia ropy naftowej na świecie oraz rosnące ceny kopalin, przypieczętowane międzynarodowymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony klimatu, w tym unijnym pakietem energetyczno-klimatycznym, potwierdziły tylko konieczność kontynuacji tych działań na polu polityki energetycznej.

Obecna strategia Energiewende może być streszczona w tabeli celów przedstawionej poniżej:
 

Usunięto obraz.

Spis treści

Wprowadzenie
Fakt 1
Niemcy stale wspierają technologie produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Fakt 2
Energia z odnawialnych źródeł zastąpi Niemcom całą energię atomową i węglową

Fakt 3
Mniej zamożne kraje niż Niemcy też mogą intensywnie rozwijać odnawialne źródła energii

Fakt 4
Luki w systemie wsparcia dla OZE i preferencje dla dużych przedsiębiorstw powodują wzrost cen prądu dla gospodarstw domowych w Niemczech

Fakt 5
Niemieckie sieci energetyczne są stabilne także przy wysokim udziale prądu ze źródeł odnawialnych

Źródła

Więcej na temat Energiewende można przeczytać także na specjalnym portalu Fundacji im. Heinricha Bölla o ideach i strategiach niemieckiej transformacji energetycznej. Wielojęzyczna platforma Energytransition.de omawia skutki Energiewende
dla niemieckiej gospodarki, środowiska i społeczeństwa.

Na energytransition.de/2013/03/pl/ dostępne są:

  • kompendium wiedzy w formie e-booka,
  • słowniczek najważniejszych terminów,
  • FAQ,
  • ekspertyzy oceniające zwrot ku źródłom odnawialnym z perspektywy różnych państw.

Zapraszamy do komentarzy na

  • portalowym blogu,
  • Facebooku (Energy Transition),
  • Twitterze (@EnergiewendeGER).
Product details
Date of Publication
2016
Publisher
Fundacja im. Heinricha Bölla
Number of Pages
16
Licence
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-61340-33-1