Trwałe bezpieczeństwo energetyczne - potencjał transatlantycki

Zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej energia stanowi złożony, istotny  i wielowymiarowy aspekt rozmaitych celów politycznych, społecznych, ekologicznych i ekonomicznych. Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z priorytetów, którego nie można pomyślnie realizować w izolacji od pozostałych działań publicznych. Celem raportu jest ukazanie relacji między polityką zagraniczną a kwestiami bezpieczeństwa i energetyki oraz analiza rozwiązań w kontekście zmieniających się uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego po obu stronach Atlantyku. Wnioski bazują na cyklu warsztatów przeprowadzonych przez biura Fundacji im. Heinricha Bölla w Waszyngtonie, Warszawie i Brukseli w 2015 roku.

Anglojęzyczny raport Davida Livingstona i Jeffreya Feldmando pobrania na stronie.

Publikacja ujawnia współzależność różnych wymiarów polityki energetycznej zapewniając całościowy przegląd tematów i wyzwań współczesnej energetyki. Dzięki merytorycznemu wkładowi  transatlantyckich spotkań eksperckich analiza uwzględnia dokumenty i procesy fundamentalne dla polityki klimatycznej – globalne porozumienie przyjęte podczas Szczytu Klimatycznego w Paryżu (COP21), Transatlantyckie Porozumienie Handlowo-Inwestycyjne  (TTIP) czy regionalną współpracę w postaci konsolidacji rynków węgla czy zawieranie partnerstw na rzecz zrównoważonej i niskoemisyjnej produkcji energii.

Spis treści

Preface 7
Executive Summary 10
Introduction 12
1. Arc of Instability, or Age of Opportunity? 13
2. Independence, Interdependence, and Instability 15
3. Energy Union: In the Eye of the Beholder 18
4. Transatlantic Developments 22
5. The Role of TTIP    24
Conclusion 27