Międzynarodowe forum "Europa z widokiem na przyszłość". Wideorelacje

Lech Wałęsa na międzynarodowym forum "Europa z widokiem na przyszłość"
Teaser Image Caption
Lech Wałęsa na międzynarodowym forum "Europa z widokiem na przyszłość"

Coroczne Forum EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ to międzynarodowe przedsięwzięcie społeczno-polityczne ukierunkowane na pogłębioną debatę nad współczesną kondycją Europy. To spotkanie bohaterów i kreatorów zmian, reprezentujących różne generacje, dyscypliny i perspektywy. Wszystkich łączy wspólna troska o przyszłość Unii Europejskiej oraz ambicja skutecznego działania w obszarach graniczących ze wspólnotą. Zapraszamy do obejrzenia nagrań tegorocznych sesji w dn. 19-21.05.2016 w Europejskim Centrum Solidarności.

Playlista ze wszystkimi wideorelacjami:Program →  do pobrania PDF

CZWARTEK, 19 maja

14.00–16.00 | miejsce: ECS, wystawa stała
Rewolucje Europejskie 1980–1989–1991

16.00–18.00 | miejsce: ECS, sala wystaw czasowych
UROCZYSTE OTWARCIE FORUM
Paweł Adamowicz – prezydent miasta Gdańska
Luc Luyten – prezes Zarządu Fundacji Evens
Cornelius Ochmann – dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Małgorzata Kopka – p.o. dyrektorka biura Fundacji im. Heinricha Bölla
Jan Andrzej Dąbrowski – dyrektor Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Basil Kerski – dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

VÁCLAV HAVEL – OBYWATEL – PREZYDENT
WERNISAŻ WYSTAWY

Autorzy zdjęć: Oldřich Škacha, Alan Pajer i Bohdan Holomiček
Dyskusja:
Petr Janyška – dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, były ambasador Republiki Czeskiej we Francji, Praga, Warszawa
Aleksander Kaczorowski – pisarz, autor biografii Václava Havla, Warszawa
prowadzenie: Andrzej Jagodziński, filolog czeski i słowacki, dyplomata, tłumacz literacki, publicysta, Warszawa

18.00–20.00 | miejsce: ECS, audytorium
POKAZ FILMU „THE EVENT”, REŻ. SIERGIEJ ŁOŹNICA
 
PIĄTEK, 20 maja SOBOTA, 21 maja

10.00–11.30 | miejsce: ECS, sala wystaw czasowych
EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ
Wprowadzenie merytoryczne: Lech Wałęsa, Basil Kerski, Luc Luyten, Cornelius Ochmann

PANEL I | miejsce: ECS, sala wystaw czasowych
EUROPA I KULTURA GOŚCINNOŚCI. MIGRACJE TESTEM WIARYGODNOŚCI WARTOŚCI EUROPEJSKICH
Paneliści
Krzysztof Czyżewski – współzałożyciel Ośrodka „Pogranicze”, Sejny
Marzenna Guz-Vetter – zastępczyni dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa
David Kipp – ekspert ds. migracji, Fundacja Nauki i Polityki, Berlin

Prowadząca: Lidia Czikałowa – dziennikarka, publicystka zawodowo zajmująca się tematyką uchodźców i Syrii, absolwentka Akademii Solidarności 2014, Biszkek, Petersburg
Dyskusja z udziałem publiczności

11.30–12.00 | przerwa kawowa

12.00–13.30 | PANEL II + PANEL III
PANEL II | miejsce: ECS, sala wystaw czasowych
EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT PO ROZPADZIE ZWIĄZKU SOWIECKIEGO.
BILANS PROJEKTU DEMOKRATYZACJI

Paneliści
Sławomir Dębski – dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Irina Borogan – rosyjska dziennikarka śledcza, współautorka portalu Agentura.ru, Moskwa
Urszula Doroszewska – socjolog, dyplomata, doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy, Warszawa
Paweł Kowal – historyk, polityk, publicysta, b. sekretarz stanu w MSZ RP, Rzeszów, Warszawa
Serhij Płohij – ukraiński historyk, Uniwersytet Harvarda, Kijów, Boston

Prowadzący: Matthew Luxmoore – dziennikarz, publicysta, absolwent Akademii Solidarności 2014,
Londyn, Warszawa
Dyskusja z udziałem publiczności

PANEL III | miejsce: ECS, biblioteka
NATO W XXI WIEKU. NA ILE BEZPIECZNE SĄ EUROPEJSKIE DEMOKRACJE?
Paneliści
Pierre Buhler – ambasador Republiki Francuskiej w Polsce, Paryż, Warszawa
Dominik P. Jankowski – specjalista w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Seth G. Jones – dyrektor Międzynarodowego Centrum Polityki Bezpieczeństwa i Obrony RAND, Chicago, Waszyngton
Paul W. Jones – ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Waszyngton, Warszawa
Sławomir Debski – dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Miedzynarodowych, Warszawa

Prowadzący: Michael Lambert – dziennikarz, publicysta, pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej
Republiki Francuskiej, absolwent Akademii Solidarności 2015, Paryż
Dyskusja z udziałem publiczności

15.00–16.30 | PANEL IV + PANEL V
PANEL IV | miejsce: ECS, sala wystaw czasowych
JAK ZMIENIŁA SIĘ POLITYKA SĄSIEDZKA UNII EUROPEJSKIEJ
NA SKUTEK KONFLIKTÓW NA POŁUDNIU I WSCHODZIE EUROPY?

Paneliści
Li Bennich-Björkman – politolog, ekspert od Partnerstwa Wschodniego, Uppsala
Wołodymyr Pawliw – dziennikarz i publicysta, wykładowca w Szkole Dziennikarstwa Ukrainskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, Lwów
Iris Kempe – starsza doradczyni ds. kultury i edukacji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, Sztokholm
Patrycja Sasnal – ekspertka od Bliskiego Wschodu, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Łew Zacharczyszyn – konsul generalny Ukrainy w Gdansku, Gdansk

Prowadzący: William Schreiber – dziennikarz, doradca Mera Kijowa, Uniwersytet Yale, absolwent Akademii Solidarności 2014, Nowy York, Kijów
Dyskusja z udziałem publiczności

PANEL V | miejsce: ECS, biblioteka
POLSKA – NIEMCY. PARTNERSTWO DLA EUROPY. 25 LAT POLSKO-NIEMIECKIEGO
TRAKTATU O DOBRYM SĄSIEDZTWIE I PRZYJAZNEJ WSPÓŁPRACY.

Paneliści
Jan Krzysztof Bielecki – polski polityk, ekonomista, premier Polski (1991), Warszawa
Sebastian Płóciennik – kierownik Programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Miedzynarodowych, współprzewodniczacy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawa
Markus Meckel – były minister spraw zagranicznych NRD, członek Rady Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej, Berlin
Rolf Nikel – ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Berlin, Warszawa
Rita Süssmuth – niemiecka polityczka, była przewodnicząca Bundestagu, Berlin

Prowadzący: Wojciech Duda – historyk, publicysta, wydawca, współzałożyciel „Przeglądu Politycznego”
i były doradca prezesa Rady Ministrów, Gdańsk

16.30–17.00 | przerwa kawowa

17.00–18.00 | miejsce: ECS, biblioteka
AMBASADOR NOWEJ EUROPY
Uroczystość wręczenia nagrody za najlepszą książkę na polskim rynku wydawniczym
w 2015 roku, podejmującą temat europejski
Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagrody i dyskusja z laureatem

18.30–20.00 | miejsce: ECS, audytorium
EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ

Podsumowanie Forum Refleksji Europejskiej
Piotr Andrusieczko – etnolog, politolog, dziennikarz „Gazety Wyborczej”, Poznan, Sewastopol
Wojciech Duda – historyk, były doradca prezesa Rady Ministrów, Gdansk
Basil Kerski – dziennikarz, publicysta, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarnosci, Berlin, Gdansk
Paweł Kowal – historyk, polityk, publicysta, były sekretarz stanu w Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Warszawa
Rita Süssmuth – była przewodniczaca Bundestagu, Berlin

Prowadzaca: Agnieszka Lichnerowicz – dziennikarka Radia TOK FM, Warszawa

SOBOTA, 21 maja

10.00–13.00 Europejski Gdansk | autorski spacer po Gdansku z Pawłem Huelle, pisarzem

Usunięto obraz.