"Zrealizuj własną wizję zielonych Gliwic!". Relacja z warsztatów

Warsztaty dla młodzieży: "Zrealizuj własną wizję zielonych Gliwic"

W ramach projektu , realizowanego w czerwcu przez przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla, odbyły się warsztaty dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej z Gliwic, które miały na celu przygotowanie przez młodzież własnych projektów wyrażających chęć „zazielenienia” tego miasta.

Katarzyna Ugryn

9 czerwca grupa ponad trzydziestu osób uczestniczyła w warsztatach mających na celu przybliżenie im kwestii globalnych wyzwań związanych z ochroną środowiska, w szczególności z ochroną klimatu i sposobami pozyskiwania energii, i w tym kontekście opracowania pomysłów na odpowiadające nań działania na poziomie lokalnym. Pięcioosobowe grupy zastanawiały się, jakimi konkretnie kwestiami w Gliwicach chcą się zająć i przygotowały plany swoich projektów. Na ich realizację miały dwa tygodnie i budżet w wysokości 250 zł na każdy projekt. Zrealizowane projekty były bardzo różne – tak w treści, jak i w formie. Uczniowie i nauczyciele jednej ze szkół zaproszeni zostali na przygotowane przez grupę projektową śniadanie na trawie. Przy innej szkole zasadzono nowe drzewka i krzewy oraz zorganizowano konkurs o ochronie środowiska. Dzieci z sąsiadującego z kolejną szkołą przedszkola zaproszone zostały na przedstawienie o ochronie środowiska. Powstała także petycja do mieszkańców Gliwic o podejmowanie działań na rzecz większej ilości zieleni w mieście – a każda podpisująca się pod nią osoba dostawała kwiatek w doniczce.Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom warsztatów za zaangażowanie i ich pracę oraz zachęcamy, by projekty stały się pierwszym krokiem do dalszego „zazieleniania” swego otoczenia!

 

Zielone Gliwice, warsztatowa lista pomysłów na idealne miasto

Zielone Gliwice, warsztatowa lista pomysłów na aktywności

Wykład "K. Schabik, T. Riedel – Tajemnice Miasta-Ogrodu – Gleiwitz 1919-1945"

"Kochajmy Schabika"

"Nowiny Gliwickie" o projekcie "Green Grün Gliwice!"