Zmiana kursu. Jak zbudować sprawiedliwą przyszłość w świecie cieplejszym o 1,5°C

Zmiana kursu. Jak zbudować sprawiedliwą przyszłość w świecie cieplejszym o 1,5°C

Okładka: "Zmiana kursu. Jak zbudować sprawiedliwą przyszłość w świecie cieplejszym o 1,5°C"
20 grudnia 2016
Fundacja im. Heinricha Bölla, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki, Misereor e.V.
Bezpłatnie
Miejsce publikacji: Warszawa
Data publikacji: Grudzień 2016
Liczba stron: 28
Licencja: CC-BY-SA 3.0
Język publikacji: Polski
ISBN: 978-83-61340-45-4

W grudniu 2015 roku w Paryżu podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) strony konwencji zgodziły się na ograniczenie poziomu globalnego ocieplenia poniżej 2 stopni Celsjusza, optymalnie do wysokości 1,5 stopnia do 2100 roku. Piątego października 2016 roku ponad 55 krajów odpowiadających za ponad 55% całościowych globalnych emisji gazów cieplarnianych ratyfikowało Porozumienie, które tym samym 4 listopada weszło w życie. Ten nowy limit 1,5 stopnia oznacza zdecydowane wezwanie do działania: Trzeba natychmiast zrobić dużo więcej niż dotychczas, by zredukować emisje. W drugiej połowie wieku świat powinien być „klimatycznie neutralny”. Dotychczasowe zobowiązania państw do redukcji emisji nie zapewnią osiągnięcia tego celu. Ponadto główne przedstawiane dotąd mainstreamowe scenariusze bazują na wątpliwych, ryzykownych i kosztownych technologiach. Skoncentrowanie się na nich jest niebezpiecznym odwróceniem uwagi od koniecznych rozwiązań, które mogą być realizowane już dzisiaj.

Polskie tłumaczenie broszury  "Zmiana kursu. Jak zbudować sprawiedliwą przyszłość w świecie cieplejszym o 1,5°C" przedstawia alternatywy,  które pozwolą pozostać na poziomie 1,5 stopnia oraz osiągnąć sprawiedliwość klimatyczną, redukcję ubóstwa i zrównoważony rozwój. Jej wydawcy - Fundacja im. Heinricha Bölla, Polski Klub Ekologiczny - Okręg Mazowiecki i MISEREOR e.V. - opowiadają się za wdrożeniem efektywnej polityki klimatycznej na rzecz głębokiej i sprawiedliwej transformacji społeczno-ekonomicznej. Szybkie odejście od węgla i znaczące redukcje emisji w rolnictwie i transporcie, ochrona gleb i lasów - te działania należy bezzwłocznie podjąć. Wspólna publikacja wyjaśnia zagrożenia wynikające z globalnego ocieplenia dla bezpieczeństwa żywnościowego i ekosystemów oraz bada tzw. technologie ujemnych emisji jak geoinżynieria, offsetowanie czy  BECCS (produkcja bioenergii z wychwytem i sekwestracją CO2).

 

Spis treści:

1: Nasz świat
2: Zmiana kursu
3: Budowanie sprawiedliwej przyszłości

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz