Zielony Letni Uniwersytet

W ramach tegorocznej edycji Zielonego Letniego Uniwersytetu odbyło się wiele debat o kluczowych wyzwaniach ekologicznych, społecznych i gospodarczych, a także szereg praktycznych warsztatów dla zaprzyjaźnionych organizacji oraz zainteresowanej, szerokiej publiczności. Spotkania służyły rozszerzeniu wiedzy, pogłębieniu refleksji i rozwijaniu ważnych wymiarów zielonej polityki i zrównoważonego rozwoju.

Już po raz trzeci Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie wsparła Fundację Strefa Zieleni w organizacji Zielonego Letniego Uniwersytetu (ZLU), który odbył się w dniach 13-16 lipca br. w Puszczykowie koło Poznania.

Tegoroczna edycja "Hope and cope" skupiła się na aspektach zielonej ekonomii i gospodarki. Wśród tematów przewodnich znalazły się: Europa, ekonomia, samorządność i progresywne miasta, a także prawa kobiet i klimat.  Jak co roku przygotowany został bogaty program, zaproszeni interesujący goście ze świata nauki, polityki i mediów, a także aktywistki i aktywiści z organizacji pozarządowych. W ramach warsztatów można było zdobyć wiedzę na temat tzw. (e)komunikacji, gospodarki zamkniętego obiegu oraz praktycznych zastosowań tzw. ekonomii dobra wspólnego, czyli kooperatywizmu, spółdzielczości i innych form gospodarki społecznej i solidarnej.

W roku poprzedzającym wybory samorządowe dużą część programu poświęcono samorządom i sprawom miejskim. W programie były spotkania tematyczne z wybranych zagadnień polityki miejskiej. W  partnerstwie z Kongresem Ruchów Miejskich zorganizowano publiczną debatę o nowej demokracji miejskiej i progresywnych miastach, z udziałem prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, ekspertów/ek -aktywistów/ek miejskich oraz zielonych polityków i polityczek.

Zielony Letni Uniwersytet, współorganizowany przez Green European Foundation (GEF), miał także wymiar europejski. Debata otwierająca Uniwersytet pt.: „Europa po Brexicie. Czy zielona transformacja będzie możliwa?” , zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu GEF zainicjowanego przez brytyjski think tank Green House, dotyczyła możliwych senariuszy przyszłości Europy. Europejski wymiar zapewnili także goście: przedstawiciele GEF,  grupy Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim oraz Europejskiej Partii Zielonych, a także ekspertki i eksperci  z Wielkiej Brytanii, Czech, Węgier i Ukrainy.

Bardzo obszerny był także blok tematyczny dotyczący ekonomii. Fundacja im. Heinricha Bölla była partnerem seminarium pt. „Zielona ekonomia na ZLU 2017”. Debatę plenarną „Czy zielona gospodarka wolnorynkowa pozwoli uniknąć globalnej katastrofy?” poprowadził Klaus Linsenmeier, dyrektor biura hbs w Brukseli. Lili Fuhr, referentka ds. międzynarodowej polityki energetycznej i klimatycznej Fundacji im. Heinricha Bölla w Berlinie, przedstawiła potencjał zielonej ekonomii. Debatę poprzedził wykład wprowadzający Lucile Schmid, współprzewodniczącej GEF, przedstawiający różne kierunki zielonej myśli ekonomicznej.  

W ramach seminarium ekonomicznego przeprowadzono m.in. sesje dyskusyjno-warsztatowe na temat gospodarki zamkniętego obiegu (tzw. GOZ) oraz praktycznych zastosowań tzw. ekonomii dobra wspólnego, czyli kooperatywizmu, spółdzielczości i innych form gospodarki społecznej i solidarnej.

Na trzecim Zielonym Letnim Uniwersytecie nie zabrakło także dyskusji na temat praw kobiet. Gościły na nim m.in. łódzkie „Dziewuchy Dziewuchom”, działające na rzecz praw kobiet i ich aktywizacji politycznej.

Osobny blok tematyczny stanowiły kwestie dotyczące zmian klimatu i ochrony środowiska. Okrągły stół „Europa przestrzenią dla ekologii” prowadzony przez Edouarda Gaudot z Grupy Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim i Ewę Sufin-Jacquemart cieszył się dużym zainteresowaniem.  Poza sesją informacyjno-warsztatową poświęconą tematyce klimatycznej, odbyło się spotkanie z prof. Zbigniewem Kundzewiczem ekspertem współpracującym z Międzyrządowym Panelem ds. Zmian Klimatu (IPCC). Poza tym tematem porannych i wieczornych wypraw przyrodniczych były ekosystemy rzek, jezior i mokradeł.

Pierwsza edycja Zielonego Letniego Uniwersytetu 2015 „Jak zazielenić Polskę?”   

Druga edycja Zielonego Letniego Uniwersytetu 2016 „Ratujmy rzeki”.