Rozbieżne interpretacje europejskich zasad i wartości

Rozbieżne interpretacje europejskich zasad i wartości

Zapraszamy do lektury kolejnych tekstów w ramach German-Polish European Blog. Czasy kryzysu, w jakim od dłuższego czasu pogrążona jest Unia Europejska, uwidoczniły różnice w interpretacji i praktykowaniu unijnych zasad i wartości. Rozbieżności mogą mieć charakter polityczny, prawny czy kulturowy i wszystkie te aspekty są ze sobą mocno powiązane.

Autor/ka: Olga Micińska. Creative Commons License LogoZdjęcie na licencji Creative Commons License.

Tym razem eksperci z obu krajów przedstawiają odmienne spojrzenie na skądinąd wspólne europejskie wartości. Marek Cichocki, profesor Collegium Civitas oraz Josef Janning, dyrektor berlińskiego biura ECFR wyjaśniają źródła i zakres różnic w interpretacji unijnych zasad i przestrzegają przed brakiem dialogu nad ich przezwyciężaniem.

Jak przekonuje Marek Cichocki, Polska i Niemcy, mimo ścisłej współpracy ekonomicznej, niekiedy różnie interpretują zasady i wartości, na których opiera się UE. Sama instytucja Unii, choć zbudowana na zasadzie praworządności, trójpodziale władz i niezależnym sądownictwie nie posiada wystarczających mechanizmów do egzekwowania przestrzegania tych zasad przez państwa członkowskie. O konsekwencjach tego zjawiska pisze Josef Janning. Oba teksty, jak i artykuły na inne tematy europejskie w ujęciu polskim i niemieckim znajdą Państwo na German-Polish European Blog.

Powiązane treści

  • German-Polish European Blog

    Współpraca polsko-niemiecka odgrywa znaczącą rolę w kreowaniu wspólnej polityki europejskiej. Szczególnie w obliczu licznych rozbieżności poznanie perspektywy najważniejszego partnera pozostaje kluczem do poszukiwania wspólnych rozwiązań. 

    Małgorzata Kopka-Piątek

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz