Wpływ i moc młodych

Relacja

Czy młodzi ludzie angażują się w działania społeczne i publiczne na rzecz swojego środowiska? Czy są biernymi, może roszczeniowymi odbiorcami? Odpowiedź nigdy nie jest prosta i oczywista. W ramach konferencji „Przyszłość partycypacji obywatelskiej młodych” w Iławie rozmawialiśmy o podmiotowości i przedmiotowości włączania młodych do procesów decyzyjnych – o tym, czy młodzi wykorzystują, czy są wykorzystywani w ramach utrzymującego się trendu ich obecności jako tematu politycznego. Wreszcie z praktykami z obszaru edukacji i samorządu terytorialnego zastanawialiśmy się jak sprawić, aby dialog między młodymi a dorosłymi był prawdziwy i sensowny.

„Wtrącanie się jest jedynym sposobem na pozostanie realistą.” To motto noblisty Heinricha Bölla jest wspaniałym określeniem sedna i sensu wszelkiej aktywności obywatelskiej. Chodzi o bycie człowiekiem w pełnym sensie tego słowa. O bycie aktywną członkinią swojej społeczności, która jest brana pod uwagę, i jednocześnie sama bierze pod uwagę potrzeby swoich współobywatelek i obywateli.

Żeby taki układ inspirującej i bezpiecznej współpracy stał się możliwy, warunkiem koniecznym są wartości, które uosabiał Heinrich Böll, którego setne urodziny świętujemy w tym roku: odwaga cywilna, tolerancja i otwartość w debatach oraz docenianie wartości sztuki i kultury, jako niezależnych obszarów myśli i działania. Ponadto trzeba być gotowym na prowadzenie międzypokoleniowego dialogu nt. wspólnej wizji swojej wspólnoty.

Konferencja „Przyszłość partycypacji obywatelskiej młodych” odbyła się w dn. 24 i 25 listopada 2017 w Iławie.  Celem wydarzenia było zwiększenie znaczącej, prawdziwej, podmiotowej i adekwatnej partycypacji obywatelskiej młodych w życiu publicznym. Partycypacji obywatelskiej (uczestnictwa obywatelskiego) wprowadzającej zmianę dla dobra wspólnego, która włącza młodzież poprzez udział w podejmowaniu ważnych decyzji w społecznościach lokalnych.

Jednym z atutów wydarzenia było to, że udało nam się zgromadzić na wydarzeniu trzy grupy odbiorców (młodych, samorządowców, edukatorów/ekspertów) i doprowadzić do ich prawdziwego dialogu na temat przyszłości zaangażowania młodych w życie publiczne. W wydarzeniu wzięły udział 134  osoby, w tym 54 Młodzieżowych Radnych, 28 samorządowców, 22 reprezentantów organizacji pozarządowych oraz zainteresowani tematem. 

Samych młodych włączyliśmy na etapie przygotowania konferencji, jak również jej realizacji. Młodzi współprowadzili panel otwierający i prowadzili mocny panel zamykający. Wszystkie sesje zachwycały nadal nieoczywistą niestety różnorodnością osób zaangażowanych w bardzo rzeczowe debaty. Tym samym zapewniliśmy pluralizm środowisk politycznych i afiliacji (samorządowcy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, szkoły) wśród prelegentów i prowadzących poszczególne warsztaty i dyskusje (program do pobrania).

Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować społeczeństwa bardziej demokratyczne, bardziej solidarne i bardziej dostatnie - Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus.

Podjęliśmy trudny i ryzykowny temat dyskusji na temat polityczności młodych w Polsce. Poprowadziliśmy konstruktywną dyskusję, której jednym z wniosków było docenienie zmian „na lepsze” w Polsce, a dotyczących coraz większego włączania młodych do procesów decyzyjnych. Zarówno na poziomie gminy (Młodzieżowe Rady Gmin), regionów (rozwój polityk młodzieżowych tworzonych przez Urzędy Marszałkowskie) oraz ogólnopolskim (powstanie i działalność  Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz Polskiej Rady Dzieci i Młodzieży).

Konferencja „Przyszłość partycypacji obywatelskiej młodych” została organizowana przez Fundację Civis Polonus we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie, Miastem Iława oraz Młodzieżową Radą Miasta Iława.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie, Miasta Iława oraz Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wydarzenie objęte było patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Związku Miast Polskich oraz  Unii Miasteczek Polskich. Patronat medialny objęły: Forum Samorządowe, Gazeta Iławska, infoilawa.pl, Meloradio.

Organizatorzy pragną gorąco podziękować członkiniom i członkom zespołu doradców ds. organizacji tego wydarzenia, którzy przez ostatnie 12 miesięcy współtworzyli konferencję: Barbarze Zamożniewicz, pełnomocniczce ds. młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim województwa świętokrzyskiego, Krystianowi Ulbin, pełnomocnikowi ds. młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim województwa dolnośląskiego, Kubie Radzewiczowi, członkowi zespołu trenerskiego Fundacji Civis Polonus, Fundacja Szkoła Liderów, Robertowi Waraksa, opiekunowi Młodzieżowej Rady Miasta Olsztynek, Radny Miasta Olsztynek, Magdalenie Lenartowicz ze Stowarzyszenia SemperAvanti, Wrocław, Opole oraz Pawłowi Skibińskiemu, przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra.  

Galeria zdjęć: