Geo-polityka nad Wisłą i nie tylko – jak odzyskać Ziemię i przyszłość w czasach kryzysu ekologicznego

Seminarium
W grudniu 2018 roku Polska będzie gospodarzem COP24 - kolejnego szczytu klimatycznego ONZ. To dobra okazja, aby problemy kryzysu ekologicznego, a zwłaszcza zmiany klimatycznej sprowadzić na ziemię, a nawet jeszcze bliżej – na poziom polityki unijnej, krajowej i przede wszystkim lokalnej.

Celem serii spotkań organizowanych przez Instytut Studiów Zaawansowanych / Krytykę Polityczną we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla, a prowadzonych przez Edwina Bendyka we współpracy z dr Adamem Ostolskim, jest ukonkretnienie kwestii klimatycznych w polskiej debacie, w wymiarze społecznym, ekonomicznym, ale też kulturowym, tożsamościowym czy etycznym.

Przed konsekwencjami cywilizacyjnych zmian, jakie z kryzysem ekologicznym się wiążą, nie można uciec ani zamknąć przed nimi granic. Za abstrakcyjnymi liczbami i faktami – rocznym wzrostem średniej temperatury Ziemi czy poziomem mórz i oceanów, wymieraniem kolejnych gatunków czy liczoną w tysiącach kilometrów kwadratowych deforestacją – kryją się bowiem potężne konsekwencje dla naszych warunków życia, stanu środowiska, zdrowia obywateli czy szans rozwoju gospodarczego. Technologie związane ze stanem środowiska, zwłaszcza w dziedzinie energetyki, odmienią nasz sposób życia: miejsca pracy i style konsumpcji, planowanie przestrzeni miejskiej i krajobraz poza nimi, sposoby organizacji społecznej i funkcje państwa.

Kryzys ekologiczny już dziś stawia nowe pytania o sprawiedliwość, podział kosztów i korzyści z cywilizacyjnej zmiany, wreszcie o przyszłe miejsce Polski i jej regionów w globalnym podziale pracy. Wiemy jednak, że same technologie, inżynieria i nakłady finansowe nie wystarczą, by sprostać nowej sytuacji – nie obejdzie się bez wielkiej zmiany kulturowej. O wielkich wyzwaniach z nią związanych piszą filozofowie i technokraci, prezydenci i burmistrzowie, Papież Franciszek i Naomi Klein.

W trakcie konwersatorium „Geo-polityka nad Wisłą i nie tylko – jak odzyskać Ziemię i przyszłość w czasach kryzysu ekologicznego” będziemy przekładać ten wielki temat współczesności na język konkretu i praktycznych wyzwań dla aktywistów, polityków samorządowych, ekspertów i liderów opinii. Wierzymy, że główny nurt polskiej polityki – niezwykle skostniały i zachowawczy na poziomie ogólnokrajowym – można ożywić, a decydentów skłonić do zmiany myślenia angażując aktorów bliższych obywatelom, sprawom lokalnym. Tych, dla których klimat i ekologia to sprawy życia codziennego, a nie przedmiot sporów ideologicznych.

Dyskutując z politykami, działaczami społecznymi i ekspertami postawimy pytania na tu i teraz: co dla mieszkańców miast i wsi oznacza walka ze smogiem, a także kto ma za nią zapłacić; jakie miejsca pracy możemy stworzyć i jakie zastąpić pracując na lepszy klimat; które zasoby należy oszczędzić, a które uruchomić i kto na tym skorzysta. Za każdym razem będziemy szukać sojuszników i koalicjantów, nieraz w poprzek podziałów znanych z mediów i kolejnych „wojen na górze”. Wszystko po to, by odpowiedzieć sobie „jak (chcemy) żyć” jako społeczeństwo, z kim w drogę do pożądanego świata się udać – a także, jak sobie i opinii publicznej o tym wszystkim opowiedzieć.

Do poszczególnych tematów zapraszać będziemy ekspertów i ekspertki, którzy przygotują wystąpienia, będące podstawą do seminaryjnych dyskusji i sporów.

Tematy spotkań:

1. Kryzys klimatyczny, granice planetarne i zarządzanie ryzykiem. Co wiemy, czego nie wiemy?

2. Ekonomia i ekologia polityczna antropocenu (kapitałocenu)

3. Świat, gmina, dom. Wymiary geo-polityki

4. Współzależność, solidarność, sprawiedliwość. Zasady geo-polityki

5. Powrót na Ziemię. Potrzeba nowej kultury

6. Geo-polityka a państwo dobrobytu. W stronę zielonego okrągłego stołu

Pierwsze spotkanie pt. „Kryzys klimatyczny, granice planetarne i zarządzanie ryzykiem. Co wiemy, czego nie wiemy?”, którego gościem będzie Marcin Popkiewicz, analityk megatrendów, autor bestsellerów „Świat na rozdrożu” i Rewolucja energetyczna. Ale po co?”, odbędzie się 15 marca 2018 w godz. 16:30-19:00 w Instytucie Studiów Zaawansowanych, ul. Foksal 16 II p., 00-372 Warszawa (do potwierdzenia). Więcej na temat seminarium tutaj.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia: http://krytykapolityczna.pl/instytut/geo-polityka-dla-kazdego/