List otwarty polskich, niemieckich i europejskich Zielonych do Komisji Europejskiej ws. zmian w Sądzie Najwyższym

List otwarty polskich, niemieckich i europejskich Zielonych do Komisji Europejskiej ws. zmian w Sądzie Najwyższym

Partia Zieloni, niemiecka partia Zielonych (Bündnis 90/Die Grünen) oraz Europejska Partia Zielonych wystosowały wspólny list otwarty do Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, wyrażający zaniepokojenie zmianami w systemie sądownictwa w Polsce. Apelują w nim o złożenie wniosku do Trybunału Sprawiedliwości UE i  zatrzymanie obowiązywania ustawy o Sądzie Najwyższym do czasu zbadania jej zgodności z prawem europejskim. List podpisały przewodnicząca Partii Zieloni Małgorzata Tracz, przewodnicząca niemieckich Zielonych Annalena Baerbock oraz współprzewodniczący Europejskiej Partii Zieloni Reinhard Bütikofer.  

W kwietniu br. weszła w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, zmieniająca zasady jego funkcjonowania. Wprowadzenie zmian zostało krytycznie ocenione przez Komisję Europejską, która zdecydowała się uruchomić wobec Polski art. 7 ust. 1 traktatu o UE. Nowe przepisy, osłabiające niezależność polskiego sądownictwa, zaczną działać 3 lipca. W związku z tym Zieloni domagają się, aby niezależnie od procedury prowadzonej na mocy art. 7, Komisja Europejska pilnie zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości UE z wnioskiem o kontrolę ustawy. Trybunał może wstrzymać wprowadzenie w życie uchwalonych zmian do czasu orzeczenia, czy są one zgodne z prawem europejskim.  

List otwarty w wersji polskiej do pobrania.

List otwarty w wersji niemieckiej do pobrania.

Wzywamy Fransa Timmermansa, aby dokładnie zastanowił się, jaki wpływ reformy Prawa i Sprawiedliwości będą miały na system sądowniczy w Polsce. 3 lipca zaczną działać przepisy nowej ustawy, wysyłające na emeryturę sędziów Sądu Najwyższego powyżej 65 roku życia. Niezależność polskiego sądownictwa zostanie wtedy poważnie osłabiona. Ustawa umożliwi Prawu i Sprawiedliwości wymianę blisko połowy składu sędziowskiego Sądu Najwyższego i zastąpienie ich partyjnymi nominatami, a w efekcie, kolejne umocnienie władzy PiS - Małgorzata Tracz. 

Wiceprzrewodniczący Timmermans musi teraz wykazać się odwagą i dalekowzrocznością w podjęciu zdecydowanych, niezwłocznych kroków w celu obrony niezawisłości polskiego systemu sprawiedliwości - Annalene Baerbock.

Unia Europejska musi podjąć natychmiastowe działania, aby zapobiec tym drastycznym zmianom, używając wszystkich mechanizmów w jej dyspozycji, włącznie z wezwaniem Polski przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wezwanie przed TSUE będzie zgodne z Art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w przypadku, gdy kraj członkowski – tak jak teraz Polska – otwarcie łamie postanowienia Traktatu - Reinhard Bütikofer.

 

Więcej na stronie partia Zieloni.  

Zobacz także na stronie posła do Parlamentu Europejskiego, Reinharda Bütikofera.   

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz