Rola państw V4 po Brexicie

Blog

Zapraszamy do lektury kolejnych tekstów w ramach German-Polish European Blog. O roli krajów Grupy Wyszehradzkiej w nowej sytuacji w UE  po Brexicie piszą polscy i niemiecy eksperci - Mateusz Gniazdowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich oraz Christian Schweiger, profesor wizytujący w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Chemnitz.

Brexit postawił UE przed wyzwaniem, jakim jest utrata trzeciego co do wielkości państwa członkowskiego, jednej z najbardziej dynamicznych gospodarek, znacznego wkładu netto do budżetu UE, a także zdolności obronnych i bezpieczeństwa UE. Strategiczny gracz opuszcza UE.

Po Brexicie kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4), często uważane za znajdujące się na marginesie integracji europejskiej (wyłączając do pewnego stopnia Słowację, członka strefy euro), mogą odgrywać większą rolę w UE. Ich pozycja będzie jednak zależeć od właściwej reorganizacji ich stosunków z Niemcami i wzmocnienia ich proeuropejskiego podejścia. Przyszłość UE po Brexicie jest również kwestią o fundamentalnym znaczeniu dla krajów V4, które w ostatnich latach intensywnie wykorzystują fundusze UE i są w rodzaju symbiotycznych związków z niemiecką gospodarką.  

Oba teksty oraz artykuł wprowadzający Arkadiusza Legiecia, analityka WiseEuropa, znajdą Państwo na Blogu.