Zielony Górny Śląsk oczami młodzieży

Relacja

Warsztaty z edukacji ekologicznej i aktualnych przemian środowiskowych w górnośląskich miastach przybliżyły młodzieży problematykę zmian klimatu i kryzysu ekologicznego, a także ich skutków, roli człowieka oraz transformacji energetycznej.

Na przełomie listopada i grudnia w kooperacji z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej odbył się projekt „Od węgla do słońca. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania w wizji zielonego Górnego Śląska”. Warsztaty w Bytomiu, Chorzowie, Katowicach, Tarnowskich Górach, Gliwicach, Opolu i Wodzisławiu Śląskim, w których udział wzięło prawie 200 uczniów i studentów, miały na celu zapoznanie młodzieży z konkretnymi informacjami o zachodzących aktualnie przemianach w obszarze środowiska i klimatu oraz źródeł energii w kontekście kulturalno-społecznym.

Cel warsztatów

Projekt dał impuls do zastanowienia się nad własną przestrzenią i zaprojektowania zrównoważonych scenariuszy na przyszłość. Rozmawialiśmy o roli zrównoważonego rozwoju miast, ochronie klimatu i środowiska, ale też dziedzictwa poprzemysłowego Górnego Śląska. Warsztaty prowadzone były przez dr Annę Gierlińską, która w formie wykładu wprowadzającego pt. „O co chodzi ze zmianami klimatu?” prezentowała młodzieży problematykę zmiany klimatu i ekologicznego kryzysu, omawiała rolę człowieka w tych procesach, skutki zmiany klimatu, transformację energetyczną oraz możliwe wizje przyszłości.

Analiza najważniejszych wyzwań 

Część warsztatowa rozpoczynała się dyskusją o indywidualnym wkładzie każdego człowieka w zachodzące zmiany i możliwościach wpływania na ograniczenie kryzysu ekologicznego. Ten globalny kontekst stanowił tło dla aktualnych konkretnych problemów uczestników warsztatów w ich miejscach zamieszkania: indywidualnie definiowano największe problemy i bolączki na Śląsku -  smog i złą jakość powietrza, niedostateczną komunikację zbiorową, zbyt dużą ilość śmieci, a zbyt małą zieleni, palenie w piecach odpadami, problemy z dojazdem do szkoły czy słaby udział energii odnawialnych. W grupach młodzież pracowała zajmowała się obszarami edukacji i kultury, przestrzeni przyjaznej dla życia, środowiska naturalnego, społeczeństwa. Dla każdego z nich uczestnicy mieli za zadanie opracowanie wizji rozwoju Śląska. W dyskusji towarzyszącej temu zadaniu uczestnicy zwracali uwagę na potrzebę edukacji i zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa, w szczególności dotyczyło to osób palących śmieci w piecach. Pojawiły się zarówno głosy osób, które zdecydowanie popierają podjęcie takich działań, ale również komentarze dotyczące obaw przed taką działalnością.

Proponowane rozwiązania

Opracowane przez uczestników wizje Śląska najczęściej obejmowały następujące postulaty: intensyfikacja edukacji ekologicznej, zwiększenie lub wprowadzenie rowerów miejskich, promocja idei minimalizmu, dofinansowania dla fabryk, które praktykują ekologiczne metody produkcji, likwidacja kopalń oraz zapewnienie górnikom innego miejsca pracy, więcej farm wiatrowych, zazielenienie terenów w ścisłym centrum miast, budowa i rozbudowa dróg rowerowych, utworzenie woonerfów, ograniczenie ilości samochodów w centrum, darmowa komunikacja miejska dla wszystkich, ograniczenie zużycia papieru, promocja postaw ekologicznych w instytucjach, wymiana żarówek na energooszczędne, ulgi finansowe dla osób korzystających z ekologicznych rozwiązań, zwiększenie kar za złe segregowanie śmieci lub ich brak, dofinansowanie do zakupu ekologicznego opału, dofinansowanie do energii odnawialnych, zwiększenie wykorzystania gazu. Efekty swojej pracy uczestnicy chcą wykorzystać w redagowaniu postulatów do władz lokalnych.

Więcej informacji na temat programu warsztatów znajdą Państwo na stronie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Galeria zdjęć z warsztatów: