Adam L. Reichardt

Adam L. Reichardt jest redaktorem naczelnym anglojęzycznego dwumiesięcznika  New Eastern Europe, poświęconego Europie Środkowej i Wschodniej. Jako dziennikarz pisał dla takich pism jak Res Publica Nowa, Index on Censorship, The Atlantic Council oraz Politico. W roku 2014 znalazł się na liście 100 największych innowatorów w regionie, „New Europe 100”, sporządzanej przez Google, Financial Times i Fundację Res Publica. Adam w szczególnym stopniu interesuje się kampaniami dezinformacyjnymi, stosunkami międzynarodowymi oraz kwestiami bezpieczeństwa. Jego relacje będą skupione na tematach związanych z społeczną percepcją rosyjskiej ingerencji w amerykańską demokrację oraz poparciem dla multilateralnej współpracy w ramach NATO.