Łączy nas wiara – w zmianę. Wspólnie o zielonej modernizacji

W październiku 2017 roku warszawskie biuro Fundacji im. Heinricha Bölla zorganizowało podróż studyjną dla przedstawicieli i przedstawicielek polskich mediów, organizacji, instytucji i aktywnych środowisk katolickich do Nadrenii Północnej-Westfalii. Region ten, w którym przez dekady rozwijał się przemysł ciężki, znajduje się obecnie w procesie modernizacji społeczno-gospodarczej, uwzględniającej kwestie środowiskowe. Celem wyjazdu było poznanie społeczno-ekologicznej złożoności transformacji energetycznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Partnerem wydarzenie był portal Święto Stworzenia. Publikacja stanowi zbiór tekstów powstałych w efekcie tej podróży.

Udział w projekcie wzięło 12 osób – dziennikarzy, naukowców i działaczy, grupie towarzyszył także ojciec Stanisław Jaromi, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA. Na podróż złożyły się rozmowy w miejscach, które bezpośrednio przeżyły transformację i doświadczyły związanych z nią wyzwań – z ekspertami, osobami, które pracowały w zamkniętych już dzisiaj kopalniach, i takimi, które zawodowo zajmują się wspieraniem ich w adaptacji do zachodzących zmian.

Product details
Date of Publication
kwiecień 2019
Publisher
Fundacja im. Heinricha Bölla
Number of Pages
34
Licence
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-61340-53-9
Spis treści

Wstęp 4

Wrażenia z podróży studyjnej 6

Konstancja Ziółkowska

Odnawialna energia w Polsce. Wyzwanie technologiczne czy społeczne? 10

Mateusz Luft

Kościół zaangażowany ekologicznie 12

o. Stanisław Jaromi

Zaangażowanie Kościoła katolickiego w kwestie ekologiczne – szanse i wyzwania 15

Katarzyna Ugryn

Kościół katolicki jako ważny aktor w szukaniu odpowiedzi na globalny kryzys ekologiczny 20

Program wizyty studyjnej 27

Autorzy 30