Stanowisko Koalicji Żywa Ziemia

Stanowisko Koalicji Żywa Ziemia

Przyszłość wspólnej polityki rolnej oraz kierunki rozwoju polskiego rolnictwa

Zdaniem Koalicji Żywa Ziemia cele środowiskowe i klimatyczne powinny być promowane jako środki służące transformacji, przynoszącej długofalowe, korzystne rezultaty zarówno producentom rolnym, jak i konsumentom. Powinny być traktowane jako gwarancja konkurencyjności i siły ekonomicznej polskich producentów rolnych, oparta o trwałość dostępu do czystej wody, gleby i powietrza, a tym samym możliwość osiągnięcia bezpiecznej ilościowo i jakościowo produkcji żywności.

Pełen tekst stanowiska tutaj.