Odpady jądrowe – globalny raport Focus Europe

Zdjęcie pokazuje kontenery wypełnione wysoce radioaktywnymi odpadami z wycofanych z eksploatacji elektrownie jądrowe w magazynie Zwischenlager Nord w dniu 8 czerwca 2011 r. w Lubmin, Niemcy.
Fundacja im. Heinricha Bölla
Bezpłatnie
Place of publication
Berlin
Date of Publication
listopad 2019
Number of Pages
148
Licence
Language of publication
Angielski

Każdego roku na całym świecie rośnie ilość odpadów jądrowych. Choć od rozpoczęcia ery energetyki nuklearnej minęło już 70 lat, w dalszym ciągu w żadnym kraju na świecie nie opracowano realnego rozwiązania problemu radioaktywnej spuścizny energii jądrowej – informuje nowy raport Fundacji im. Heinricha Bölla.

Ostateczne unieszkodliwienie odpadów jądrowych stanowi poważne wyzwanie dla władz na całym świecie. Żadne państwo nie uruchomiło jeszcze ostatecznego składowiska odpadów jądrowych, a Finlandia to jedyne miejsce, w którym takie trwałe repozytorium jest obecnie budowane. Większość krajów wciąż ma przed sobą opracowanie i wdrożenie skutecznej strategii zarządzania wszelkimi rodzajami odpadów nuklearnych. Wśród rządów brakuje zgodności co do podejścia do tego problemu. Jak powinno się klasyfikować odpady jądrowe, jakich standardów bezpieczeństwa wymagać od operatorów i jak zapewnić finansowanie stale rosnących wydatków związanych z poszukiwaniem ostatecznego składowiska?

W związku z tym, że reaktory na całym świecie zbliżają się do końca okresu eksploatacji, zamykanie i demontaż elektrowni jądrowych będą dodatkowo zyskiwać na znaczeniu. Proces ten wygeneruje jeszcze więcej odpadów promieniotwórczych. W obliczu braku miejsc ostatecznego składowania większość odpadów wysokoaktywnych i zużytego paliwa jądrowego będzie z konieczności magazynowana przez dziesięciolecia, co stanowi wyzwanie z perspektywy wymogów bezpieczeństwa składowisk i wygeneruje koszty wyższe, niż pierwotnie szacowano.

Nawet wśród decydentów oraz ekspertów brakuje zrozumienia tego, w jaki sposób kraje na całym świecie próbują uporać się ze złożonymi wyzwaniami związanymi z odpadami jądrowymi. Globalny raport poświęcony odpadom jądrowym ma na celu to zmienić. Jego pierwsza edycja skupia się na Europie i zawiera najnowsze dane i fakty dotyczące odpadów jądrowych i wyzwań, jakie się z nimi wiążą.

Pobierz streszczenie raportu tutaj (PDF).