Zdjęcie pokazuje kontenery wypełnione wysoce radioaktywnymi odpadami z wycofanych z eksploatacji elektrownie jądrowe w magazynie Zwischenlager Nord w dniu 8 czerwca 2011 r. w Lubmin, Niemcy.

Odpady jądrowe – globalny raport Focus Europe

Bezpłatnie

Każdego roku na całym świecie rośnie ilość odpadów jądrowych. Choć od rozpoczęcia ery energetyki nuklearnej minęło już 70 lat, w dalszym ciągu w żadnym kraju na świecie nie opracowano realnego rozwiązania problemu radioaktywnej spuścizny energii jądrowej – informuje nowy raport Fundacji im. Heinricha Bölla.

Ostateczne unieszkodliwienie odpadów jądrowych stanowi poważne wyzwanie dla władz na całym świecie. Żadne państwo nie uruchomiło jeszcze ostatecznego składowiska odpadów jądrowych, a Finlandia to jedyne miejsce, w którym takie trwałe repozytorium jest obecnie budowane. Większość krajów wciąż ma przed sobą opracowanie i wdrożenie skutecznej strategii zarządzania wszelkimi rodzajami odpadów nuklearnych. Wśród rządów brakuje zgodności co do podejścia do tego problemu. Jak powinno się klasyfikować odpady jądrowe, jakich standardów bezpieczeństwa wymagać od operatorów i jak zapewnić finansowanie stale rosnących wydatków związanych z poszukiwaniem ostatecznego składowiska?

W związku z tym, że reaktory na całym świecie zbliżają się do końca okresu eksploatacji, zamykanie i demontaż elektrowni jądrowych będą dodatkowo zyskiwać na znaczeniu. Proces ten wygeneruje jeszcze więcej odpadów promieniotwórczych. W obliczu braku miejsc ostatecznego składowania większość odpadów wysokoaktywnych i zużytego paliwa jądrowego będzie z konieczności magazynowana przez dziesięciolecia, co stanowi wyzwanie z perspektywy wymogów bezpieczeństwa składowisk i wygeneruje koszty wyższe, niż pierwotnie szacowano.

Nawet wśród decydentów oraz ekspertów brakuje zrozumienia tego, w jaki sposób kraje na całym świecie próbują uporać się ze złożonymi wyzwaniami związanymi z odpadami jądrowymi. Globalny raport poświęcony odpadom jądrowym ma na celu to zmienić. Jego pierwsza edycja skupia się na Europie i zawiera najnowsze dane i fakty dotyczące odpadów jądrowych i wyzwań, jakie się z nimi wiążą.

Pobierz streszczenie raportu tutaj (PDF).

Product details
Date of Publication
listopad 2019
Publisher
Fundacja im. Heinricha Bölla
Number of Pages
148
Licence
Language of publication
Angielski