Tekst o warsztatach w Krzyżowej

Warsztaty w Krzyżowej

Czego się nauczyliśmy?

...że warto dążyć do większej partycypacji w zakresie wprowadzania rozwiązań proekologicznych oraz docenić informację zwrotną w ich ewaluacji;

… jak ważna jest komunikacja, a także nastawienie w zespole: spojrzenie na działalność proekologiczną jako szansę i zwrócenie uwagi na możliwości, jakie daje, a nie skupianie się wyłącznie na niedoborach i trudnościach;

… że kiedy odnosimy się do wartości osobistych w działaniach proekologicznych, zwiększamy szansę na ich powodzenie oraz umożliwiamy zmianę nastawienia zespołu na głębszym poziomie;

… jaki potencjał ma różnorodność zespołu do „zazieleniania” miejsca pracy

… że nie jesteśmy w naszych zmaganiach sami! Wzajemne wsparcie i inspiracja dodają sił!