Przemysł jądrowy - raport

Raport o stanie światowego przemysłu jądrowego 2019

Wybór fragmentów
Bezpłatnie

Raport  (The World Nuclear Industry Status Report – WNISR) przedstawia bieżący obraz międzynarodowego przemysłu jądrowego w oparciu o analizę jego 65-letniej historii wraz z istotnymi wyzwaniami, przed którymi stoi. Szczegółowo ocenia dawne oraz obecne skutki działalności przemysłowej oraz poddaje analizie planowanie, licencjonowanie, kwestie związane z lokalizacją, budową, eksploatacją, wynikami ekonomicznym oraz wiekiem reaktorów, a także przedłużaniem okresu ich eksploatacji i likwidacją.

Raport pokazuje, że obecnie energia jądrowa jest zbyt droga i zbyt wolna w budowie, aby skutecznie zaradzić zagrożeniu ze strony zmiany klimatu.

Product details
Date of Publication
marzec 2020
Publisher
Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, Mycle Schneider
Number of Pages
108
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-89495-48-8
Files
Raport o stanie światowego przemysłu jądrowego