Analiza

Od imigrantów do ministrów

Integracja polityczna przedstawicieli społeczności muzułmańskich w elitach Europy Zachodniej – wnioski dla Polski
Bezpłatnie

Kwestia integracji zróżnicowanych wewnętrznie społeczności muzułmańskich w krajach Europy Zachodniej stała się w ostatnich latach jednym z najważniejszych tematów debaty o kształcie tożsamości narodowych społeczeństw europejskich i samej idei Europy.

Tym bardziej, że doszło i nadal dochodzi do zdecydowanego wzrostu obecności osób wywodzących się ze społeczności muzułmańskich w elitach politycznych, kulturalnych (w tym w mediach), sportowych i biznesowych państw zachodnioeuropejskich. Ich awans nierzadko ma bezprecedensowy i przełomowy charakter.

Stosunek do muzułmanów jako współobywateli dzieli scenę polityczną rozpiętą między europejskim mainstreamem tworzonym przez socjaldemokratów, zielonych, liberałów i chadeków przeważnie identyfikujących się z obywatelską ideą narodu, a rosnącymi w siłę ugrupowaniami narodowych populistów i skrajnej prawicy preferującymi etniczny nacjonalizm i natywizm.

Opisane powyżej tendencje zdecydowanie odbiegają od przeważnie panujących w Polsce negatywnych i stereotypowych wyobrażeń na temat europejskich wspólnot muzułmańskich. W polskich mediach, również liberalnych, ta złożona problematyka jest obecna w bardzo ograniczonym zakresie. Tymczasem jako istotny element kształtujący wewnętrzną sytuację społeczną i polityczną najważniejszych europejskich partnerów Warszawy, zwłaszcza Niemiec, jest ona ważna także dla Polski.

Adam Balcer znany politolog i ekspert polityki wschodniej oraz znawca związków kultur muzułmańskiej i polskiej w przeszłości i teraźniejszości podjął się zadania ukazania polskiej publiczności zjawiska obserwowanego w życiu społeczno-politycznym w krajach Europy Zachodniej. Duża część tamtych społeczeństw ma imigranckie korzenie. To obywatele i obywatelki tych krajów, osiedleni tam od pokoleń lub od niedawna, kształtujący życie społeczne, kulturalne i coraz bardziej polityczne. Część z nich jest także muzułmanami i muzułmankami – praktykującymi lub nie. I to im właśnie przygląda się autor raportu i na przykładzie Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec śledzi najciekawsze kariery polityczne, zestawia statystyki z poszczególnymi partiami i czy w jeszcze innym ujęciu przybliża nam wyraźny trend –  osoby o pochodzeniu muzułmańskim zajmują coraz ważniejsze stanowiska, a ich środowiska wzmacniają swój wpływ na bieżącą politykę krajową a tym samym europejską.

Product details
Date of Publication
grudzień 2019
Publisher
Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
Number of Pages
39
Licence
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-61340-65-2
Spis treści

Od wydawcy 4

Główne tezy 5

Wstęp: Europa, islam i tożsamość narodowa 7

Ogólna charakterystyka europejskich muzułmanów i ich integracji 10

Polityczna reprezentacja i zachowania wyborcze społeczności muzułmańskich: Francja, Wielka Brytania, Niemcy 14

Francja 14

Wielka Brytania 17

Niemcy 20

Wnioski dla Polski: islamofobia i dystans wobec Europy Zachodniej 29

Aneks 1. 36

Aneks 2. 37

O autorze i Fundacji 39