Białoruś potrzebuje nowego otwarcia

Oświadczenie Dr. Ellen Ueberschär, Prezeski Fundacji im. Heinricha Bölla, na temat wydarzeń na Białorusi

Ellen Ueberschär, Prezeska Fundacji im. Heinricha Bölla

Po raz kolejny 9 sierpnia 2020 r. reżim dyktatora Aleksandra Łukaszenki odmówił Białorusinom i Białorusinkom suwerennego wyboru ich przywództwa politycznego. Wraz z rażącymi manipulacjami przed i po wyborach oraz masowym użyciem siły przeciwko pokojowo protestującym demonstrantom, spadła maska ​​opiekuńczego ojca kraju.

Z najwyższym uznaniem śledzimy odważne i twórcze protesty trwające w całym kraju pomimo zastraszania i represji. Protesty, w których inicjatywę przejęły kobiety. Oszustwa wyborcze, krwawe tłumienie demonstracji, aresztowania i tortury, cenzura prasowa i zablokowanie Internetu to działania wymagające najwyższego potępienia. 

Fundacja im. Heinricha Bölla zdecydowanie wspiera następujące postulaty:

• uwolnienie wszystkich więźniów politycznych

• położenie kresu arbitralnej przemocy organów bezpieczeństwa

oraz

• powtórzenie wyborów prezydenckich na uczciwych warunkach.

Niepokoją nas bardzo oznaki nowej fali przemocy i represji w celu stłumienia dalszych protestów, których przykładem jest kryminalizacja Rady Koordynacyjnej opozycji. Próby reżimu oskarżenia państw UE o ingerencję w wewnętrzne sprawy Białorusi, aby uzasadnić rozmieszczenie rosyjskich sił specjalnych na Białorusi i tym samym umiędzynarodowienie wewnętrznego konfliktu, mogą doprowadzić do niebezpiecznej eskalacji. Przed europejską dyplomacją, w tym przede wszystkim niemiecką prezydencją w Radzie oraz Komisją Europejską, teraz szczególne zadanie – proaktywnego działania i wysłania Moskwie jasnych sygnałów, bo to od jej wsparcia zależy los Łukaszenki.


Polecamy wydarzenie online pt.: „Głosy z Białorusi” 3 września 2020 organizowane przez Fundację im. Heinricha Bölla, podczas którego w będzie można usłyszeć historie  dotyczące przewrotu i bieżących wydarzeń.