Artykuł 6

Artykuł 6 przewiduje „oparte na współpracy rozwiązania”, które mają umożliwić państwom przyjęcie ambitnego poziomu działań w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji oraz propagowanie zrównoważonego rozwoju i zapewnienie integralności środowiskowej. Rozmawiano w tym zakresie przede wszystkim o podejściach rynkowych (artykuł 6 ust. 2 i 4) i nierynkowych (artykuł 6 ust. 8).

Artykuł 6 ust. 2 obejmuje wykorzystanie międzynarodowych transferów efektów działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu (ITMO) – prawdopodobnie na globalnym rynku węglowym – do wkładów ustalonych na poziomie krajowym (NDC), podczas gdy artykuł 6 ust. 4 przewiduje powstanie mechanizmu zrównoważonego rozwoju (często uważanego za następcę mechanizmu czystego rozwoju z protokołu z Kioto), który może umożliwić realizację projektów łagodzących skutki zmiany klimatu zapisywanych na konto innych państw.

W artykule 6 ust. 8 uznano znaczenie rozwiązań nierynkowych, które umożliwiają stronom współpracę na rzecz osiągnięcia celów porozumienia paryskiego.