Informacja prasowa

Nowi prezesi Fundacji od kwietnia 2022 r. - Imme Scholz i Jan Philipp Albrecht wybrani znaczną większością głosów

Teaser Image Caption
Prof. Dr. Imme Scholz and Jan Philipp Albrecht

Berlin, 4 kwietnia 2021  - W sobotę 4 grudnia 2021 r. Walne Zgromadzenie Członków Fundacji im. Heinricha Bölla, bliskiej niemieckim Zielonym, zdecydowaną większością głosów wybrało prof. dr Imme Scholz i Jana Philippa Albrechta do nowego Zarządu Fundacji. Obejmą oni swoje stanowiska odpowiednio od 1 kwietnia 2022 r. i 1 czerwca 2022 r. Kadencje obecnych prezesek, Barbary Unmüßig i dr Ellen Ueberschär, zakończą się zgodnie z planem 31 marca 2022 r. Steffen Heizmann pozostanie na stanowisku dyrektora generalnego Fundacji.

W głosowaniu Zgromadzenie Członków poparło rekomendacje Rady Nadzorczej Fundacji, która nominowała dwoje kandydatów. Przy tej okazji Andrea Hoops i Alexander Müller jako rzecznicy Rady Nadzorczej oświadczyli:

"Cieszymy się, że w osobach Imme Scholz i Jana Philippa Albrechta znaleźliśmy wyjątkowo kompetentny duet nowych przewodniczących. Imme Scholz, jako naukowczyni z szeroką siecią kontaktów i międzynarodowym doświadczeniem oraz zastępczyni dyrektora Niemieckiego Instytutu Rozwoju, łączy w sobie dogłębną znajomość regionalnych i globalnych powiązań z szerokim  doświadczeniem praktycznym. Imme Scholz jest od lat związana z Fundacją, Do Walnego Zgromadzenia Członków oraz Rad Doradczych wnosiła zaangażowanie i ekspertyzę w kwestiach związanych z globalnym zrównoważonym rozwojem i polityką międzynarodową. Jan Philipp Albrecht wnosi, zarówno ze swojej pracy w środowisku akademickim, jak i działalności politycznej, ekspertyzę w zakresie polityki wewnętrznej i europejskiej, a także w zakresie cyfryzacji, rolnictwa, energii, polityki środowiskowej i klimatycznej. Jan Philipp Albrecht ma również długoletnie związki z Fundacją, początkowo jako stypendysta, później jako ekspert współpracujący z Fundacją, w czasie, gdy był posłem do Parlamentu Europejskiego i na koniec również jako członek Walnego Zgromadzenia Członków Fundacji.

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Barbarze Unmüßig i Ellen Ueberschär za ich wieloletnią pracę, podczas której niestrudzenie i z sukcesem prowadziły, rozwijały i podnosiły rangę Fundacji w trudnych czasach."

 

Po wyborze Imme Scholz stwierdziła:

„Transformacja społeczna i ekologiczna wymaga dziś zdecydowanych działań, a także niezachwianego zaangażowania w realizację długoterminowych celów, do których należy dążyć poprzez tworzenie szeroko zakrojonych sojuszy społecznych i politycznych - w Niemczech, w Unii Europejskiej i na świecie. Fundacja w oparciu o swoją wiedzę i sieć kontaktów będzie miała istotny wkład w osiągnięcie tego celu. Cieszę się, że wraz z Janem Philippem będę w przyszłości odpowiedzialna za te działania."

Jan Philipp Albrecht powiedział: 

„Przełom tysiąclecia wiąże się wieloma wielkimi wyzwaniami: przezwyciężeniem kryzysu klimatycznego, rozwojem cyfryzacji i związanych z tym ogromnych i radykalnych procesów przemian w społeczeństwie, infrastrukturze i gospodarce.  W niezwykle krótkim czasie trzeba będzie zastąpić istniejące od wieków technologie i sposoby gospodarowania, a jednocześnie wszyscy będziemy musieli pożegnać się ze starymi, utrwalonymi nawykami zachowań. W tym kontekście, a także w odniesieniu do zbliżającego się nowego początku w niemieckiej polityce przypadnie Fundacji szczególne zadanie dot. prezentowania kierunków modernizacji i nowych, pionierskich wizji. Cieszę się, że wspólnie z Imme Scholz będę mógł stawić czoła tym wyzwaniom."

Fundacja im. Heinricha Bölla, powiązana z niemiecką Partią Zielonych, jest uznanym podmiotem w zakresie edukacji politycznej w Niemczech i za granicą. Z siedzibą w berlińskiej dzielnicy Mitte Fundacja stanowi centralne miejsce debat politycznych, spotkań międzynarodowych i wydarzeń kulturalnych. Dzięki 34 międzynarodowym biurom oraz sieci partnerów Fundacja wspiera siły demokratyczne we wszystkich częściach świata. Główne działania rzecznicze koncentrują się na kwestiach transformacji społecznej i ekologicznej, sprawiedliwego porządku świata opartego na pokoju i wolności, partycypacji społecznej, równości płci, prawach człowieka i demokracji. Więcej informacji możecie znaleźć na stronie www.boell.de/en/.

 

Kontakt dla mediów:

Heinrich-Böll-Stiftung 
Michael Alvarez Kalverkamp
alvarez@boell.de
+49 (0) 30-28534-202