Broszura_rybołówstwo_okładka

Jak chronić przyrodę z korzyścią dla rybołówstwa?

Człowiek i Natura 2000
Bezpłatnie

Pierwsza z trzech publikacji powstałych we współpracy Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie z WWF Polska w ramach projektu „Morskie obszary Natura 2000”. W polskim systemie ochrony przyrody obszary Natura 2000 są obecne od niemal 20 lat, ale wciąż budzą liczne wątpliwości związane m.in. z nakładanymi ograniczeniami na te tereny, np. dotyczące gospodarowania czy turystyki. Poniższa broszura omawia przykłady regionów, w których wdrożone mechanizmy ochrony przyniosły pozytywne skutki dla lokalnych społeczności i zainteresowanych grup zawodowych, przede wszystkim sektora rybołówstwa. Ponadto publikacja stanowi przystępne wprowadzenie praktyczno-teoretyczne na temat funkcji i długoterminowych korzyści płynących z obszarów Natura 2000, rozprawiając się w ten sposób z mitami wokół tej formy ochrony przyrody.

Jedną z największych obaw rybaków w związku z obszarami Natura 2000 jest wprowadzanie ograniczeń związanych z połowami. Choć w przypadku wielu obsza­rów rzeczywiście dochodzi do wprowadzenia limitów połowów lub zmiany sposobu pozyski­wania ryb, to początkowe zmniejszenie ilości poławianych ryb może spowodować odrodzenie się ich lokalnej populacji. Długoterminowo po­winno przynieść to korzyści dla całego obszaru i jego społeczności lokalnej oraz miejsc sąsiadu­jących. Zachęcamy do lektury.

Product details
Date of Publication
listopad 2022
Publisher
WWF Polska i Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
Number of Pages
16
Licence