Jak zdrowa przyroda pomaga człowiekowi?

Jak zdrowa przyroda pomaga człowiekowi?

Człowiek i Natura 2000
Bezpłatnie

Druga z trzech broszur powstałych we współpracy Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie z WWF Polska w ramach projektu „Morskie obszary Natura 2000”. Omawia pozytywny wpływ ochrony przyrody zarówno na kwestię działalności gospodarczej człowieka, jak i na jego fizyczny i psychiczny dobrostan. Istnienie obszarów chronionych pozytywnie wpływa na powstawanie nowych miejsc pracy, nie tylko związanych z ochroną środowiska. Z uwagi na coraz większe zainteresowanie firm dążeniem do neutralności klimatycznej, jest to szansa na prowadzenie projektów z udziałem społeczności lokalnych, którym celem byłoby utrzymanie zdrowego środowiska. Wiele z obszarów pełni funkcję naturalnych barier dla ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badania pokazują, że koszty wspierania, na przykład, terenów podmokłych są dla biznesu tańsze niż budowanie zbiorników wodnych. Obszary Natura 2000 chronią ponadto ekosystemy, które stanowią ważne magazyny dwutlenku węgla i oferują możliwości dalszego jego pochłaniania. W będącej w otwartym dostępnie publikacji przeczytacie o konkretnym potencjale i specyfice wybranych obszarów chronionych, m.in. Zalewu Szczecińskiego oraz Ujścia Odry. Zapraszamy do lektury.

 

Product details
Date of Publication
listopad 2022
Publisher
WWF Polska i Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
Number of Pages
16
Licence
Language of publication
Polski