Jak zdrowa przyroda pomaga w rozwoju regionu?

Jak zdrowa przyroda pomaga w rozwoju regionu?

Człowiek i Natura 2000
Bezpłatnie

Ostatnia z trzech broszur powstałych we współpracy Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie z WWF Polska w ramach projektu „Morskie obszary Natura 2000”. Skierowana jest do samorządów i omawia wpływ obszarów Natura 2000 na objęte ochroną regiony pod względem rozwoju gospodarczego, fizyczno-psychicznego dobrobytu społeczności lokalnych i przeciwdziałania zmianie klimatu. Publikacja prezentuje dane zgromadzone w ciągu prawie 20 lat funkcjonowania programu Natura 2000 poświadczające jego pozytywny wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój obszarów chronionych z poszanowaniem ich bioróżnorodności. Według raportu wykonanego na zlecenie Komisji Europejskiej z 2013 roku, korzyści generowane przez odwiedzających obszary chronione mogłyby wesprzeć od 800 tys. do 2 mln etatów. Dla porównania w całej Unii Europejskiej jest łącznie około 13 milionów miejsc pracy w samym sektorze turystycznym. Oznacza to, że nawet co siódme miejsce pracy w tej gałęzi gospodarki mogłoby być związane i utrzymywane dzięki funkcjonowaniu obszarów Natura 2000. Jak omawiana inicjatywa wpływa natomiast na zdrowie psychiczne osób zamieszkujących chronione terytoria? Do jakiego stopnia odgrywa ona kluczową rolę w przeciwdziałaniu zmianie klimatu? Zapraszamy do lektury.

Product details
Date of Publication
listopad 2022
Publisher
WWF Polska i Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
Number of Pages
16
Licence
Language of publication
Polski