Broszura

Zaangażuj się, czyli jak skutecznie zgłaszać uwagi do planów ochrony

Bruszura
Bezpłatnie

Aby większość form ochrony przyrody mogło skutecznie funkcjonować (m.in. parki narodowe, krajobrazowe, czy obszary Natura 2000), wymagane jest zatwierdzenia odpowiednich dokumentów planistycznych, które zawierać będą zakres niezbędnych działań ochronnych, wyznaczą ich ramy czasowe i wskażą odpowiedzialnych za ich wykonanie. Bez ich zatwierdzenia i wdrożenia obszary te chronione są zwykle tylko „na papierze”. Pomimo licznych różnic w zależności od formy ochrony, stanowią najważniejszy dokument, w oparciu o który może i powinna być realizowana efektywna ochrona obszaru.

Właśnie dlatego tak kluczowe jest współtworzenie obowiązujących aktów prawa przez różne strony, w tym także przez nieobojętne na stan środowiska naturalnego osoby zamieszkujące oraz użytkujące obszary chronione. Niestety nie zawsze zainteresowane i zainteresowani wiedzą o powstawaniu planu czy zawiłościach prawnych z tym związanych. Niniejsza publikacja powstała z myślą o wszystkich chcących zaangażować się w proces tworzenia odpowiednich dokumentów planistycznych. Zawarte wskazówki mają na celu pomóc w zrozumieniu całego procesu ustalania planu oraz uprościć współudział w nim.

Product details
Date of Publication
listopad 2023
Publisher
WWF Polska oraz Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
Number of Pages
4
Licence
Language of publication
polski