Ukraina zielony kurs obrała już przed rosyjską inwazją

O rozmaitych wymiarach teraźniejszej i przyszłej odbudowy Ukrainy w kontekście polityki miejskiej i mieszkaniowej Michał Sutowski rozmawia z Dominiką Jędrzejczak – ekspertką WiseEuropa, współautorką raportu pt. „ZIELONA ODBUDOWA. Powojenna zielona transformacja Ukrainy”.

This episode is part of the series:
Beschreibung

W serii podcastów „W zielonej Ukrainie… Bariery i szanse powojennej odbudowy”, która stanowi swego rodzaju echo konferencji „Ukraina pod Lupą”, eksperci i ekspertki rozmawiają o tym, jak to, co zniszczone, odbudować lepiej: nowocześniej, sprawiedliwiej, w kontekście potrzeb obronnych, społecznych, ale przede wszystkim ekologicznych, związanych z kryzysem klimatycznym i gospodarki opartej na paliwach kopalnych.

Rozmowy o międzynarodowym kontekście odbudowy Ukrainy w czasie wojny i po niej, rywalizacji mocarstw oraz interesach społeczeństwa i całej naszej cywilizacji w – oby – zieleniejącej z każdym rokiem Ukrainie, poprowadzi Publicysta Krytyki Politycznej Michał Sutowski.