Adela Gąsiorowska
członkini zarządu warszawskiej Kooperatywy Dobrze

Prawniczka, specjalizuje się w tematyce partycypacji obywatelskiej, ekonomii społecznej, organizacji społecznych, administracji publicznej oraz rzecznictwa. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UW, gdzie realizuje projekt badawczy poświęcony panelom obywatelskim w polskim samorządzie lokalnym.