Agata Majos
Stażystka Fundacji im. Heinricha Bölla w programach Demokracja i Prawa Człowieka oraz Polityka Międzynarodowa.

Agata Majos studiowała socjologię i antropologię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. We współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności opublikowała serię artykułów w Gazecie Wyborczej na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i globalnymi nierównościami. Angażuje się w inicjatywy działające na rzecz osób ubiegających się o azyl; pracowała m.in. w Brukseli w organizacji pozarządowej Asylos. Interesuje się dyskursywnymi reprezentacjami grup mniejszościowych, teorią postkolonialną oraz ekologią.