Agnieszka Makowska
Rolniczka, koordynatorka Koalicji Żywa Ziemia

Prowadzi nieduże, bioróżnorodne uprawy warzywne w Grzybowie i sprzedaje swoje produkty do kooperatyw w Warszawie i Płocku. Współzałożycielka i członkini Nyeleni. Od kilku lat związana ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym ZIARNO i Ekologicznym Uniwersytetem Ludowym w Grzybowie.  

Contributions: