Andriy Korniychuk
Kierownik Programu Dialog Bałtycki do lipca 2022
Andriy Korniychuk

Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii (IFiS PAN). Obszar zainteresowań badawczych – demokratyczna legitymizacji w ponadnarodowych systemach politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem UE. Absolwent "Europejskich Stosunków Publicznych" na Uniwersytecie w Maastricht (Holandia) i kierunku „Polityka i Społeczeństwo” na Uniwersytecie w Lancaster (Wielka Brytania). Jako koordynator, badacz i analityk zdobył bogate doświadczenie zawodowe współpracując z organizacjami pozarządowymi, międzynarodowymi instytucjami, ośrodkami badawczymi, władzami na szczeblu centralnym i lokalnym w obszarach wschodniego wymiaru polityk UE, demokratycznego sprawowania władzy, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, polskiej i europejskiej polityki migracyjnej. Autor ponad 20 publikacji, udziela wypowiedzi eksperckich dla mediów w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych.

Contact

Andriy.Korniychuk@pl.boell.org

Tel. 022 440 13 37
Języki: polski, angielski, ukraiński, rosyjski, niderlandzki (podstawowy), niemiecki (podstawowy)